LIBRORUM ET ARTICULORUM PRAESENTATIONES

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

В периода от 2007- 2014 г. излязоха не малък брой книги по римско право или в които има публикации и по римско право. Много от тях са в изпълнение на проекти за научно- изследователска дейност, с финансиране от държавния бюджет и чрез спонсорство. Представянето им пред по- широката правна общественост допринесе за развитието на значителен интерес към тази тематика, а също и за издигане авторитета на романистиката в Бълтария.

С издадените речници, учебни помагала, монографии и сборници се осигури и необходимата дидактична литература, с която да разполагат студентите при изучаването на двете дисциплини – Римско частно право (задължителна) и Римско публично право ( избираема).

В този раздел е включено само представянето на български книги по римско право. Постепенно ще изградим и раздел за представянето на чуждестранни книги по римско право и романистична традиция. Бихме искали да изразим предварително благодарност към всички, които ни съдействат за това.

THEO NOSTER 399 564 admin-iusromanum

THEO NOSTER

СБОРНИК В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ Представяне на: книгата „THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“ Издадоха и представихa: Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ Дата: 11 декември 2014 г. от 17:30 ч. Място: Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“…

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ. 645 870 admin-iusromanum

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ. Представяне на: Сборник статии и доклади от научния колоквиум – АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ. Организиран и проведен: от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” Дата: 30 май 2014 г. Екип от преподаватели и докторанти на Юридическият факултет Пловдивски университет в изпълнение на проект за научни изследвания…

DE IURE PUBLICО 187 269 admin-iusromanum

DE IURE PUBLICО

DE IURE PUBLICО Представяне на: DE IURE PUBLICО – СТУДИИ ПО РИМСКО ПУБЛИЧНО ПРАВО Организиран и проведен: в библиотеката на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ издателство СИЕЛА организира публичното прадставяне на книгата в София. Дата: 21 февруари 2014 Място: в зала6 на ПУ „Паисий Хилендарски“ На 21 февруари 2014 г. в зала6…

Сборници със статии от научната конференция „Религиозната толерантност от древността до наши дни“ 224 297 admin-iusromanum

Сборници със статии от научната конференция „Религиозната толерантност от древността до наши дни“

СБОРНИЦИ СЪС СТАТИИ ОТ НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ“ , 18 ОКТОМВРИ 2013 Г. Представяне на: Сборници със статии от научната конференция „Религиозната толерантност от древността до наши дни“ Организиран и проведен: Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Дата: 30 май 2014 г. от 13.00 ч. Място: в зала „Компас”…

Развитие на публичното право – традиции и съвременност 349 501 admin-iusromanum

Развитие на публичното право – традиции и съвременност

Развитие на публичното право – традиции и съвременност Представяне на: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес Организиран и проведен: Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Дата: 18 октомври 2013 г. Място: Юридицеският факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ На 18 октомври…

Римско и Съвремено публично право – сборник статии и доклади 172 245 admin-iusromanum

Римско и Съвремено публично право – сборник статии и доклади

Развитие на публичното право – традиции и съвременност Представяне на: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес Организиран и проведен: от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Дата: 21 май 2012 г Място: София Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ представи сборника…

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS – Императорски конституции, издадени в Сердика 467 666 admin-iusromanum

DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS – Императорски конституции, издадени в Сердика

Императорски конституции, издадени в Сердика Представяне на: DE CONSTITUTIONIBUS PRINCIPUM SERDICAE DATIS – Императорски конституции, издадени в Сердика Организиран и проведен: в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ Дата: 21 май 2012 г 17.00 ч. Място: София Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и Юридическият факултет на СУ организираха на 21 май 2012 г. от…

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM 282 430 admin-iusromanum

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони:  COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM Представяне на: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM Организиран и проведен: по проект за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“ преподавателите по римско право проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков и по юридически латински…

IUVENTUTI CUPIDAE LEGUM!

Последни събития

Последни списания

bg_BGBulgarian