IURISPRUDENTIA

РИМСКОПРАВНАТА НАУКА

В този раздел са включени публикациите на книги по Римско право на български език в последните две десетилетия и тяхното представяне, проектите за изследване на римското право и римскоправната традиция и проведените форуми по римско право, както и някои други научни конференции, на които са представяни и проблеми по римско право. През годините сме се стремили не само към преподаване на римското право, но и към едно по-широко представяне на римската правна култура в Университета и извън него.

Римските юристи според Улпиан са „жреци на справедливостта“. Високото място, отредено им в историята, се дължи на тяхното творчество, на значителния им принос за развитието и прилагането на правото в Древния Рим, но и на онази независимост и смелост при отстояването на правните принципи, на универсалния характер на много от създадените от тях правила и норми.

Римската юриспруденция има голямо влияние върху правораздаването. Затова и повечето от статуите пред Съдебната палата в Рим са на най- видните римски юристи – Цицерон, Марк Лициний Крас, Гай, Юлиан, Папиниан и Модестин, а в атриума е статията на Улпиан. Според традицията изобразяването на юристите седнали е израз на голямото уважение към тях и към римскоправната традиция като основа на съвременното право в Европа.

IUVENTUTI CUPIDAE LEGUM!

bg_BGBulgarian