АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ. 645 870 admin-iusromanum

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Представяне на: Сборник статии и доклади от научния колоквиум – АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Организиран и проведен: от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски”

Дата: 30 май 2014 г.

Екип от преподаватели и докторанти на Юридическият факултет Пловдивски университет в изпълнение на проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от древ­ността до наши дни”, финансирани чрез поделение “Научно-приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по про­грама „Идеи“ по договор № ИД 13 ЮФ003/20.03.2013. „Паисий Хилендарски” издаде и представи Сборник статии и доклади от научния колоквиум, организиран и проведен от ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” на 30 май 2014 г.

Като приложения в сборника са включени :

  • РЕШЕНИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и
  • УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ“

Сборникът се издава в ппамет на проф. Росен Ташев (1953 – 2014), дългогодишен преподавател в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и първият ръководител на проект „Религиозната толерантност от древността до наши дни“.

В сборника са включени статиите на всички участници в  колоквиума. Редакционната колегия е от проф. Малина Новкиришка, проф. Ванеса Понте и доц. Петя Неделева.

bg_BGBulgarian