КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ 1728 1152 admin-iusromanum

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

На 17.12.2018 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент охридски“ се проведе конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. В конференцията взеха участие негови колеги, приятели, студенти. Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова сподели с аудиторията спомени от дългогодишната им съвместна преподавателска и научна дейност. Примерът ѝ беше последван от всички участници в конференцията,…

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: „РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ТЪРГОВСКО ПРАВО“ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ 1920 1080 admin-iusromanum

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: „РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ТЪРГОВСКО ПРАВО“ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ

На 10 март 2016 г. по инициатива на редакционната колегия на електронно списание IUS ROMANUM и с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Издателство СИЕЛА се проведе научен колоквиум на тема „Римско и съвременно търговско право“. Колоквиумът…

ЧЕСТВАНЕ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ 733 504 admin-iusromanum

ЧЕСТВАНЕ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

На 11 декември 2014 г.  в Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“  Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ организираха честване в памет на (6 ЮЛИ 1958 – 17 ДЕКЕМВРИ 2013) На честването беше представена книгата „THEO NOSTER. Сборник в памет на гл.ас. Теодор Пиперков“ в…

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ АНДРЕЕВ 336 441 admin-iusromanum

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ АНДРЕЕВ

На 1 декември 2011 г. в Зала № 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Юридическият факултет и Университетско издателство „Св. Климент Охридски” организираха НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 100-годишнината от рождението на бележития български учен и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ПРОФ. Д-Р  МИХАИЛ АНДРЕЕВ (22 НОЕМВРИ 1911 Г. – 30…

bg_BGBulgarian