НАУЧЕН КОЛОКВИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: „РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ТЪРГОВСКО ПРАВО“ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: „РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ТЪРГОВСКО ПРАВО“ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: „РИМСКО И СЪВРЕМЕННО ТЪРГОВСКО ПРАВО“ В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ЧОЛОВ 1920 1080 admin-iusromanum

На 10 март 2016 г. по инициатива на редакционната колегия на електронно списание IUS ROMANUM и с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Издателство СИЕЛА се проведе научен колоквиум на тема „Римско и съвременно търговско право“. Колоквиумът беше в памет на доц. Румен Чолов, дългогодишен преподавател по римско право в Софийския университет. През 2014 г. се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за първи път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право- години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха  голям интерес към тази проблематика. На конференцията бяха представени  основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и др.

bg_BGBulgarian