ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международна Конференция

Дата:  22 – 24 септ. 2022 г.
Тема: „PROVINCIAE“ – S.I.R. INTERNATIONAL CONFERENCE

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to the city of Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina,
where your host will be the University of Sarajevo – Faculty of Law. Therefore, we invite
Balkan Romanists, as well as other friends of the Association, to participate and contribute
to the scientific debate on Provinciae.

„PROVINCIAE“ – S.I.R. INTERNATIONAL CONFERENCE

ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ

Сбирка

Дата:  28 април 2022 г. (четвъртък) от 17.00 ч.
Тема: „RHETORES. ORATIONES.DISPUTATIONES“

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

На сбирката ще поговорим за ораторското изкуство и за ролята на ораторите в политическия и правния живот в Древния Рим. Ще бъдат дискутирани и някои съвременни аспекти за приложението на правната реторика. Сбирката ще бъде в помощ и на всички, които са избрали да участват с реч в обявеното за 26 май 2022 г. състезание на тема „DURA LEX SED LEX. DISPUTATIO QUARTA“.

Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката, можете да заявите това на ius.romanum@abv.bg най- късно до 20 април 2022

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Състезание

Дата:  26 май 2022 г.
Тема: DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

Състезанието е насочено към дискутирането на основни актуални правни социални политически проблеми и събития, отнася и се до върховенството на закона и неговото спазване, както и прилагането му в правораздаването и във всички сфери на обществения живот. Създаването и спазването на законите в Древни Рим може да бъде отправната точка за една дискусия за развитието на законността в исторически план, както и за нейното състояние и съвременността. …

Сбирка

Дата:  31 март 2022 г. (четвъртък) от 18.00 ч., 272 аудитория
Тема: ,,IUS et LEX“

На сбирката ще поговорим за политическия, социален и икономически контекст на създаването на законите в Древен Рим, за развитието на законността и проблемите по прилагането и спазването на законите, то и някои аспекти на приемственост на римско правните принципи и норми в съвременността.

Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката, можете да заявите това на lus romanum@abv.bg не по-късно от 24 март 2022 г

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Сбирка

на 13 декември 2021 г. (понеделник) от 18.00 ч. на тема: „Власт, политика, корупция и право в края на Римската Република“

Ще се проведе: Чрез ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/85138246224?pwd=MGFRVHF6dCtKMURzVXVXakdlT2JDZz0
Passcode: 753

На сбирката ще поговорим за политическия, социален и икономически контекст за развитието на частното и публичното право в края на Римската Република.
Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката, можете да заявите това на ius.romanum@abv.bg най- късно до 7 декември 2021 г., за да ви насочим и помогнем при подготовката ви.

Очакваме Ви!

Кръжок по Римско право

Виж всички

Римскоправни форуми

Виж всички
bg_BGBulgarian