ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ОЧАКВАЙТЕ…

ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ

Сбирка

Дата:  на 15 декември 2022 г. (четвъртък ) от 19.00 ч.
Тема: МИР и ВОЙНА
Място: Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет

На 15 декември 2022 г. от 19.00 ч. в зала 1 на Ректората се проведе втората сбирка на Кръжока по римско право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сбирката беше посветена на темата „Мир и война“. Д-р Стоян Иванов откри срещата като въведе аудиторията в проблематиката и обърна внимание на някои важни въпроси в римската представа за войната и за военната практика в Царския период и в периода на Републиката.

Сбирка

Дата:  3 ноември 2022 г. (четвъртък) от 19.00 ч.
Тема: Senatus Populusque Romanus – SPQR
Място: Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет

Се проведе първата за учебната 2022/2023 година сбирка на Кръжока по римско право към Юридическия факултет. Темата на сбирката беше SPQR. Събитието откри д-р Стоян Иванов, който започна с изясняването на правните аспекти на римската концепция за Res publica.

Международна Конференция

Дата:  22 – 24 септ. 2022 г.
Тема: „PROVINCIAE“ – S.I.R. INTERNATIONAL CONFERENCE

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to the city of Sarajevo, capital of Bosnia and Herzegovina,
where your host will be the University of Sarajevo – Faculty of Law. Therefore, we invite
Balkan Romanists, as well as other friends of the Association, to participate and contribute
to the scientific debate on Provinciae.

„PROVINCIAE“ – S.I.R. INTERNATIONAL CONFERENCE

Сбирка

Дата:  28 април 2022 г. (четвъртък) от 17.00 ч.
Тема: „RHETORES. ORATIONES.DISPUTATIONES“

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

На сбирката ще поговорим за ораторското изкуство и за ролята на ораторите в политическия и правния живот в Древния Рим. Ще бъдат дискутирани и някои съвременни аспекти за приложението на правната реторика. Сбирката ще бъде в помощ и на всички, които са избрали да участват с реч в обявеното за 26 май 2022 г. състезание на тема „DURA LEX SED LEX. DISPUTATIO QUARTA“.

Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката, можете да заявите това на ius.romanum@abv.bg най- късно до 20 април 2022

Състезание

Дата:  26 май 2022 г.
Тема: DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

Състезанието е насочено към дискутирането на основни актуални правни социални политически проблеми и събития, отнася и се до върховенството на закона и неговото спазване, както и прилагането му в правораздаването и във всички сфери на обществения живот. Създаването и спазването на законите в Древни Рим може да бъде отправната точка за една дискусия за развитието на законността в исторически план, както и за нейното състояние и съвременността. …

Кръжок по Римско право

Виж всички

Римскоправни форуми

Виж всички
bg_BGBulgarian