• Актуална академична позиция- университет, институт Професор по Римско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Професор по Римско право в Пловдивски университет „Поисий Хилендарски“ и в Нов Български Университет.

  Интернет профили или уеб-сайтове
  Адреси за контакт,

  e-mail

  m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

  mnovkirishka@nbu.bg

   

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Северно крило, ет. 4, каб. 308

  Бул. „Цар Освободител“ № 15

  София 1504

  България

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО И РИМСКО ПУБЛИЧНО ПРАВО НА РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“

m.novkirishka@law.uni-sofia.bg

 • Актуална академична позиция- университет, институт Асистент по Римско право в

  Софийския университет

  „Св. Климент Охридски“,

  София, България

  Интернет профили или уеб-сайтове https://www.facebook.com/stoyan.panayotov.ivanov

  https://www.uni-sofia.bg/

  Адреси за контакт,

  e-mail

  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

  Юридически факултет, каб. 308

  Бул. „Цар Освободител“ 15, София, 1504, България

  stoyan.panayotov.ivanov@gmail.com

СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО НА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“  

sivanov@law.uni-sofia.bg

 • Актуална академична позиция- университет, институт
  Интернет профили или уеб-сайтове
  Адреси за контакт,

  e-mail

занимание…

email

bg_BGBulgarian