КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАМЕТ НА ГЛ. АС. ТЕОДОР ПИПЕРКОВ 1728 1152 admin-iusromanum

На 17.12.2018 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент охридски“ се проведе конференция в памет на гл. ас. Теодор Пиперков. В конференцията взеха участие негови колеги, приятели, студенти. Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова сподели с аудиторията спомени от дългогодишната им съвместна преподавателска и научна дейност. Примерът ѝ беше последван от всички участници в конференцията, които споделиха най-светлите си спомени с гл. ас. Пиперков преди да представят докладите си. Повечето доклади бяха посветени на римскоправната традиция в съвременното частно право. Последвалата дискусия върху разглежданите в докладите проблеми доказа, че академичният дух, който гл. ас. Теодор Пиперков е успял да създаде у студентите си, е жив, предава се на всеки нов курс и се развива с подкрепата на неговите колеги и приятели. Всички доклади от конференцията са издадени в нарочен извънреден сборник на електронното списание IUS ROMANUM, достъпно свободно на адрес http://iusromanum.eu/izv-nredni-broeve

bg_BGBulgarian