Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM 282 430 admin-iusromanum

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони:  COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Представяне на: Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM

Организиран и проведен: по проект за научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“ преподавателите по римско право проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков и по юридически латински език проф. Мария Костова

Дата:
Място:

По инициатива на катедра „Теория и история на държавата и правото“ на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски“ Университетското издателство „Св. Климент Охридски” издаде сборник със статии, посветени на 100 години от рождението на видния учен с голям международен престиж и преподавател по римско право и история на българската държава и право проф. Михаил Андреев.

Изданието впечатлява с перфектния си дизайн, но и с обема си от 590 стр. В него са включени статии на всички преподаватели по дисциплините, преподавани от проф. Андреев, както и на много други негови колеги от университета, запазили спомена за един от най- харизматичните преподаватели, успял да запази високия престиж и научно ниво на изучаването на римското право в епохата на социализма, и оставил забележителни изследвания по история на българската държава и право. В предговора, написан от проф. Димитър Токушев- преподавател по история на българската държава и право и на проф. Малина Новкиришка- преподавател по римско право, е представено цялото творчество на професора, окето е впечатляващо. Приложена е и пълна библиография.

По повод на юбилея беше организирано честване и научна конференция, на която присъстваха кмета на София, много преподаватели както отюридическия, така и от други факултети на университета, много колеги на професора от практиката, студенти. Презентацията със снимки, подготвена от проф. Малина Новкиришка, впечатли всички присъстващи, и ги потопи в атмосферата, в кояго е живял и творел проф. Андреев. Особено вълнуващо беше словото на неговия син проф. Николай Андреев, както и на бившия му студент адвокат Валентин Брайков (линк към изказването му- http://www.braykov.com/bg/post/comment/72)

Подробности относно научната конференция на http://www.law.uni-sofia.bg/Pages/100MA1.aspx

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“- АУДИТОРЕЯ №6 НА РЕКТОРАТА,
16 ОКТОМВРИ 2009 Г.

За повече информация:

http://www.e-plovdiv.com/podr.html?id=4717

http://dveri.bg/r69

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, АУДИТОРИЯ № 210, КОРПУС І,
30 НОЕМВРИ 2009 Г.

На 30 ноември 2009 г. в Нов Български университет бе представена книгата „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони“, дело на авторски колектив в състав: Мария Костова, Малина Новкиришка- Стоянова, Теодор Пиперков. Съорганизатори на събитието бяха департамент “Право” и издателство “Сиби”. Книгата бе представена от проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова – преподавател по Римско частно право в департамент “Право”. Повод на поканата, адресирана до студентите и преподавателите на НБУ- юристи, историци и всички други, които проявяват интерес към Античността и правото, е представянето на една изключително интересна и твърде непозната за широката публика книга, наречена „Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони” (Collatio legum Mosaicarum et Romanorum). Това е преводът от латински на едно произведение, чието автентично название не е запазено. То съдържа фрагменти от обичайното право на еврейския народ, наричано „Мойсееви закони” , и фрагменти от съчинения на римски юристи и императорски конституции, наричани общо „Римски закони”.

http://www.nbu.bg/…/Moisei_%20presentacia_30_11_2009.pdf

ЖАН-ФИЛИП ДЮНАН, ПАСКАЛ ПИШОНА
Римско право. Речник на основните термини

През 2006 г. издателствата Schulthess Verlag, Zurich и Bruylant, Bruxelles издадоха един кратък, но особено полезен за изучаващите римско право речник. Негови автори са професорите по римско право Жан-Филип Дюнан от Университета в Нюшател и Паскал Пишона от Университета във Фрибург, Швейцария. Благодарение на тяхното приятелство и сътрудничество с проф. Малина Новкиришка и проф. Димитър Веселинов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ речникът беше преведен и анотиран да невероятно кратък срок. Издателство СИЕЛА пое отговорността за неговото издаване и предоставяне на студентите в началото на месец май, преди изпитната сесия.

На 10 май 2007 г. на научната конференция „Римското право и съвременните кодификации“, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет и издателство „Сиела“, беше представено и първото издание на речника в присъстието на изпълнителния директор на издателството СИЕЛА и на главния редактор за правна литература.

Речникът много бързо се утвърди като неизменен спътник на студентите при подготовката им за изпита по римско право и усвояването на латинската правна терминология. Успехът на първото издание и изчерпването на тиража, наложи издаването на второ – преработено и допълнено издание на речника през 2012 г. Множеството уточнения и преработки в съдържанието на второто издание на речника са съобразени от същия екип, който подготви първото издание. Най- ценно е анотирането в съответствие с основния учебник по Римско частно право на проф. Михаил Андреев, с което речникът е изцяло обвързан със съдържанието на учебната програма и въпросника за изпита по тази дисциплина. Същевременно той е помагало и за изучаването на римското публично право, което се преподава в Софийския университет, Пловдивския университет и Новия Български Университет.

bg_BGBulgarian