IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA

Брой – Извънреден/2019

На 30 май 2019 г. се проведе организираното за пръв път от Кръжока по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ състезание на тема „Правото на живот“ със заглавие на латински „IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA“. Състезанието беше насочено към дискутирането на основни актуални правни, социални и политически проблеми и събития, отнасящи се до правото на живот и имащи отправна точка в Древен Рим и представляващи обществен и научен интерес в наши дни. Първата фаза на състезанието се състоя в изготвянето на есе по актуален и свързан с темата проблем. Похвално е, че по въпросите, свързани с правото на живот есета писаха осем на брой първокурсници. На първокурсниците беше дадена възможност да представят накратко своите есета, защитавайки основните си идеи и концепции.

Комисията, съобразявайки се с редица критерии като: недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; обвързаност на проблема с контекста на изложението; използване на
подходящи езикови средства и боравене с правна терминология за постигане на убедителност и въздействие; умение да се интерпретират различни аспекти на проблема; изграждане на задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация; изграждане на логическа и асоциативна организация на текста, определи като победители в конкурса съответно: на първо място – Александрина Янчева; на второ място – Екатерина Павлова; на трето място – Александър Стоевски. ISSN 2367-7007 IUS ROMANUM DISPVTATIO PRIMA Страница 3 от 97 Втората форма на участие в състезанието беше произнасяне на правно аргументирана реч по актуален проблем, свързан с темата
„Правото на живот“. Речите на участниците в този конкурс бяха предварително подготвени за произнасяне пред журито и публиката, като ораторите имаха повече от месец да се подготвят, консултирайки се с асистентите по Римско право във връзка с избора на тема и нейното представяне пред аудитория.

Голямо предизвикателство се оказа изнасянето на правно аргументирана реч пред извънредно голямата публика и журито, което оценяваше представянето на участниците. Журито, дало оценка на публичните речи, беше представено от изключителни професионалисти в своята област, специалисти в говоренето пред аудитория и приятели на кръжока по Римско право. На всеки един от ораторите беше предоставено време десет минути, в което можеха да представят своите речи. Изказванията на младите участници предизвикаха доста сериозен отзвук сред публиката и станаха повод за продължителни дискусии. Журито след дълго събеседване реши да награди като победител в конкурса Светлин
Иванченко, който безспорно аргументира най-добре тезата си и темата му отговаряше в максимална степен на заглавието на конкурса, а именно „Правото на живот“. На второ място беше класиран Стефан Каралеев, който заплени аудиторията със спокойствието, убедителността на внушенията си и възможността си да говори пред аудитория като истински оратор. На трето място журито постави Цветелина Лазарова, която показа смелост и решителност да се изправи пред публиката с тежката тема за защита на забраната на
абортите.

СПИСАНИЕТО

КЪМ СПИСАНИЕТО
bg_BGBulgarian