Развитие на публичното право – традиции и съвременност

Развитие на публичното право – традиции и съвременност

Развитие на публичното право – традиции и съвременност 349 501 admin-iusromanum

Развитие на публичното право – традиции и съвременност

Представяне на: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

Организиран и проведен: Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Дата: 18 октомври 2013 г.
Място: Юридицеският факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

На 18 октомври 2013 г.  Юридицеският факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ беше домакин на две особено важни събития: международна научна конференция на тема: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, професор по римско право от Автономния университет в Мадрид, с почетното научно звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Представена беше и научната продукция на Юридическия факултет за периода 2012 – 2013 година, събрана в три сборника: „Правото – изкуство за доброто и справедливото“; „Развитие на публичното право – традиции и съвременност“ и „Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право“. Те са издадени по повод на честваната през миналата година 20-годишнина на ЮФ.

Сборникът беше представен и на 21 февруари 2014 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

bg_BGBulgarian