Римско и Съвремено публично право – сборник статии и доклади

Римско и Съвремено публично право – сборник статии и доклади

Римско и Съвремено публично право – сборник статии и доклади 172 245 admin-iusromanum

Развитие на публичното право – традиции и съвременност

Представяне на: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

Организиран и проведен: от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Дата: 21 май 2012 г
Място: София

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ представи сборника „Римско и съвременно публично право“, издаден по проект за научни изследвания на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с ръководител проф. Малина Новкиришка. Тя е и съставител на сборника заедно с проф. Сашо Пенов и проф. Мариана Карагьозова.

Книгата представлява сборник статии и доклади от Международната научна конференция, организирана от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и проведена в София на 21 май 2012 г.  Сборник съдържа статии и доклади на участниците в конференцията – видни учени и преподаватели, някои от които заемащи и високи постове в управлението на държавата и споделящи своя опит, но също и на млади колеги, които с амбиция и ентусиазъм изследват проблемите на публичното право.

Забележително е участието на професорите от испанските университети, които представят римскоправните аспекти по един от най-актуалните теми на съвременното публично право – основните му принципи и концепции, градоустройството, строителството и поддръжката на пътища, принудителното отчуждаване, местните данъци и данъчната администрация, правният режим на водите, опазването на околната среда. Всяка от тези статии е представена с ракурс към съвременното право, като същевременно е споделен и испанският актуален законодателен опит.

bg_BGBulgarian