КОНФЕРЕНЦИЯ: Римското право и съвременните кодификации

КОНФЕРЕНЦИЯ: Римското право и съвременните кодификации

КОНФЕРЕНЦИЯ: Римското право и съвременните кодификации 200 284 admin-iusromanum

КОНФЕРЕНЦИЯ: Римското право и съвременните кодификации

Представяне на: „РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ ДРЕВНОСТТА ДО НАШИ ДНИ” и церемония по удостояване на академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес

Дата: 9 май 2007 г.
Място: София, СУ „Св. Климент Охридски“, конференция

На 9 май- датата, на която се отбелязва краят на Втората световна война и Денят на Европа, Юридическият факултет на Софийския университет и издателство „Сиела“ бяха домакини на научната конференция, посветена на римското право и съвременните кодификации. Макар и с няколко години по- късно, конференцията отбеляза по подобаваш начин двете столетия от приемането на Френския граждански кодекс (Code civil de Français), който е първата кодификация на съвременна Европа, създадена на основата на римското право и послужила като модел за изграждането на гражданските кодификации в много европуйски държави.

Издателство Сиела по препоръка на доц. Малина Новкиришка- преподавател по римско право в Юридическия факултет, беше поканило един от водещите авторитети в тази проблематика – професор Жан-Филип Дюнан, който е доктор по право в Университета в Женева, адвокат (Женева) и редовен професор в университетите в Женева и Нюшател. Преподава римско право и история на правото, автор е на множество публикации за приноса на римското право към европейската правна култура и по история на кодификациите.

Публичната лекция на проф. Дюнан за европейското право, френската и швейцарската граждански кодификации беше последвана от оживена дискусия с участието на преподавателите от факултета, които представиха и част от своите позиции като статии за сборника. Неговото издаване е начало на инициативата на деканското ръководство на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да организира дискусии и научни форуми, посветени на българското и европейското право.

Част от докладите на конференцията бяха представени като статии в специален сборник. В него беше включена и статията на проф. Дюнан за съвременното понятие за кодекса, свързана с честването на юбилея на Френския граждански кодекс и издаването на редица сборници в Европа по този повод.

СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА:

ПРЕДГОВОР

  • проф. д-р Жан-Филип Дюнан.  МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И НОВАТОРСТВОТО (ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОНЯТИЕТО „КОДЕКС“)

РИМСКО ПРАВО

  • доц. д-р Малина Новкиришка-Стоянова. РИМСКО ПРАВО И КОДИФИКАЦИИ.
  • доц. д-р Мария Костова.  COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARAM- SUI GENERIS CODEX.

ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

  • проф. д-р Тенчо Колев. ПРАВОТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС И КОДИФИКАЦИИ
  • проф. д-р Росен Ташев. РОЛЯТА НА КОДИФИКАЦИЯТА В МОДЕРНИТЕ ПРАВНИ СИСТЕМИ
  • проф. д-р Георги Бойчев. ТЕОРИЯ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНАТА МАТЕРИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНОТО ЯВЛЕНИЕ.

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

  • проф. дюн Цанка Цанкова.  ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС? ДА ЗАПОЧНЕМ ДИСКУСИЯ
  • проф. дюн Владимир Петров. РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯТА ЗА КОДИФИКАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  • доц. д-р Иван Русчев. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО
bg_BGBulgarian