ИЗВЪНРЕДЕН – IUVENTUTES

ИЗВЪНРЕДЕН /2021

Студентите –първокурсници на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ прекрачиха прага на своята Alma Mater в сложната обстановка на глобалната пандемия от SARS-KoV-2. Редуваха се аудиторни занятия и срещи с преподавателите само през екрана на компютъра, ентусиазъм и притеснения, търсене на най- подходящите форми и начини за усвояване на учебния материал. В тези условия сякаш трудно се получаваше онази отдаденост на младежите, изкусени от познанието за законите (cupidae legum iuventuti), както призовава император Юстиниан в далечната 533 година. Всички, пред лицето на неизброими предизвикателства в обществото през това трудно време, търсеха опората в правото, опитваха се да вникнат, но и да го съхранят като изкуство за доброто и справедливото (ars boni et aequi) според думите на видния класически юрист от ІІ в. сл. Хр. Публий Ювенций Целз.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian