DOMINIUM

Брой I/2022

През 2022 година първият брой на електронното романистично списание IUS ROMANUM е посветен на една фундаментална тема: DOMINIUM. Традиционната ориентация към изучаването на римското частно право свързва този термин основно с правото на частна собственост и с неговия абсолютен и властнически характер. По- рядко се изследват другите аспекти, в които се употребява това понятие- за властта върху робите и в публичноправна проблематика. Темата за правото на собственост както в Древния Рим, така и в наши дни, е необятна. С оглед обаче на профила на списанието и акцентът и върху дидактичната и познавателна страна при подбора на превежданите и издавани статии на български и чуждестранни учени, редакционната колегия всъщност подбра съчинения, обхващащи почти всички теми на вещното право. Така на първо място са статиите за римското понятие за правото на собственост, манципацията като типично римски деривативен придобивен способ, придобивната давност в частното и публичното право, съотношението между собственост, владение и правната защита с Публициевия иск, измененията в понятието за собственост в следкласическото право и пр.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian