ИЗВЪНРЕДЕН – 70 години ЗЗД

ИЗВЪНРЕДЕН /2021

През 2021 г. в българската правна общност се отбелязва един значим юбилей – 70 години от влизането в сила на Закона за задълженията и договори (ЗЗД). В множеството доклади, публикации и дискусии по този повод неизменно се подчертава значимото влияние на римското право върху облигационното право в кодификациите на Новото време и от там – и в съвременното право. Самият ЗЗД дори в своето заглавие поставя акцентна двете основни понятия, изградени от римските iurisprudentes – obligatio и contractus, около които се развива цялата уредба, свързана с динамиката на гражданския обмен. В наши дни се използва не само значителна част от римско правната лексика, но и основните понятия, правни разрешения, концепции и дори и дискусиите за характера на основните правни конструкции в облигационното право.

Според древните римляни annum agere septuagesimum е една особено достойна възраст за почит и уважение, което се дължи на seniores. Според представите на съвременното забързано и изменящо се законодателство пък 70 години запазване на един нормативен акт в неговото основно конструиране и принципи е също особено достижение, към което следва да се подхожда с респект.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian