MARE NOSTRUM

Брой II/2021

На 10 септември 2021 година в една много сложна за целия свят и особено в България епидемична обстановка успяхме да проведем поредната, Шеста
международна конференция на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (Societas pro Iure Romano S.I.R.). Тя беше организирана от Управителния съвет на Асоциацията, екипа на проекта на Юридическия факултет на Софийския университет IUS ROMANUM и Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. До последно се надявахме конференцията да се проведе присъствено на брега на Черно море, с ентусиазираното съдействие и любезно домакинство на Бургаския свободен университет, но за съжаление непредвидимото развитие на епидемията и разпорежданията на здравните власти в България дни преди нейното начало отново наложиха да се срещнем във виртуалното пространство чрез платформата zoom, както и чрез специално изградения канал в youtube и на специализирания сайт www.iusromanum.info.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian