FEMINAE

Брой II/2023

По традиция ежегодно брой 2 на електронното списание IUS ROMANUM е посветен на темата на годишната международна научна конференция на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция – Societas pro iure romano (SIR). През 2023 година академичното ръководство на Университета в Риека и на неговия Юридически факултет гостоприемно отвориха вратите на Двореца Мойзе (Moise Palace) в историческото сърце на стария град на остров Црес в Адриатика. Патрицианската резиденция с петвековна история, която е център на множество научни събития на Университета в Риека, прие участниците в Осмата конференция на SIR в една автентична среда, част от защитеното културно наследство на Хърватия. Необичайната обстановка на елегантния дворец, снабден и с най-съвременните условия за академично общуване, беше особено подходяща за темата на конференцията – FEMINAE. Тя се определи спонтанно в края на предходната конференция в столицата на Босна и Херцеговина – през септември 2022 г., когато членовете на Балканската асоциация, първоначално насочени към актуалните проблеми на войната и мира в техния римски контекст, решиха да потърсят позитивното и изконното начало на живота в темата за жената – съпруга, майка, жрица, императрица, с нейната неизменна функция на закрилница на дома и поколението.

За жените в Древността и конкретно в Древния Рим има огромен брой изследвания, посветени на различни аспекти от живота, в които жените имат своето специално място. Те са толкова многообразни, колкото е самата женска природа и красота. Oбилните сведения в художествената литература, но и във философските, историческите, етичните съчинения се допълват с правните норми и становищата на римските iurisprudentes за жените, които макар и да са поставени в едно типично мъжко пълноправно обкръжение в Античността, имат своето място не само в рамките на фамилията и дома, не само с биологична, но и със социална, религиозна и политическа функция.

В конференцията бяха заявени участия на повече от 70 учени и преподаватели от Балканските страни, Полша, Италия и Испания. Провеждането ѝ в началото на академичната година се оказа препятствие за личното присъствие на някои от тях, но те изпратиха съответно видео-доклади и статии за публикуване. Основните доклади на Осмата международна конференция на SIR бяха посветени на римската жена, определяна с огромна терминологична палитра – femina, mulier, nupta, uxor, coniux, mater, matrona, filia, nurus, nepta, socrus, noverca, amica, matertera, virgo, puela, nutrix, vidua, peregrina, ancila, liberta, patrona, concubina и пр., наред с названията, свързани със специфичните жречески длъжности, професии и занятия, упражнявани от жени. Наред с тях се представиха и изследвания за римскоправната традиция в уредбата на правата на жените в средновековното и съвременното право.

СПИСАНИЕТО

Към списанието
bg_BGBulgarian