Конкурс за есе и реч – FIDES. DISPUTATIO SEXTA

Конкурс за есе и реч – FIDES. DISPUTATIO SEXTA

Конкурс за есе и реч – FIDES. DISPUTATIO SEXTA 317 450 admin-iusromanum

ПОКАНА за конкурс:

„FIDES. DISPUTATIO SEXTA“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
организира конкурс за есе и реч.

Дата:  30 май 2024 г.  от 17:30 ч.
Тема: FIDES. DISPUTATIO SEXTA

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

На   конкурса   ще   бъдат   представени   пред   жури   резюмета   на изпратените есета, ще бъдат изслушани подготвените речи по темата и ще бъде обявено класирането.

Конкурсът е насочен към дискутирането на основни и актуални правни, социални и политически проблеми, свързани с различните аспекти на fides, възприемана като вяра, доверие, добросъвестност както в публичното право (fides publica), така и в частноправните отношения (bona fides). В значителна част откриваме техните първообрази в римскоправната доктрина и практика. Те представляват особен обществен и научен интерес в наши дни, особено във връзка с търговските отношения. Свидетели сме и на международни аспекти както на религиозната толерантност и свобода на вероизповеданията, така и на необходимостта да обърнем поглед към междудържавните отношения и сключваните от Рим договори (foedus).

Предвиждат се две форми на участие в конкурса, като за всяка от тях ще има отделно класиране, а есетата и речите ще бъдат публикувани в специален брой на електронното списание IUS ROMANUM- Iuventutes.

Първата форма е изготвянето на есе по актуален и свързан с темата проблем. То следва да бъде изпратено на адрес ius.romanum@abv.bg до 22 май 2024 г. в обем до 3 стандартни страници, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 14 pt., разред 1.5, двустранно подравняване, отстъп на първи ред 0.5, а също така да има резюме и ключови думи на български, както и резюме, ключови думи и заглавие на английски.

Втората възможност на участие в конкурса е произнасяне на реч по актуален проблем, свързан с темата. Речта трябва да бъде юридически аргументирана и подготвена за произнасяне пред журито на конкурса и публиката за не повече от 5 минути. Желаещите да участват в тази форма на конкурса трябва да заявят темата на речта си до 22 май 2021 г. на адрес ius.romanum@abv.bg Можете да участвате и в двете форми на конкурса едновременно.

Конкурсът ще се проведе присъствено пред публика на 30 май 2024 г. в аудитория 272 в
Юридическия факултет на Софийския университет.

В срок до 17 май 2024 г. всички желаещи да участват могат да се консултират с преподавателите по Римско частно право както за избор на тема, така и за подготовка за конкурса. Бихме могли да организираме и консултации с преподаватели по Реторика.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПРИЕМАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО !

bg_BGBulgarian