Девета международна конференция „IUS ET NATURA“ на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR) 5-7 септември 2024 г. – Триест, Италия

Девета международна конференция „IUS ET NATURA“ на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR) 5-7 септември 2024 г. – Триест, Италия 414 600 admin-iusromanum

Ninth International Conference IUS ET NATURA of the Balkan Association of Roman Law and Roman Legal Tradition

„Societas pro iure romano“ (SIR)

5-7 септември 2024 г. – Триест, Италия

LETTER – Second

LETTER

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

До тази година в балканските страни са проведени осем научни конференции на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano” (SIR). Имайки предвид големия успех на нашата инициатива, започнала през 2016 г. в Софийския университет, и престижа на Балканската асоциация, който се увеличава през годините с вашата безценна помощ, през 2024 г. взехме решение да организираме Деветата международна конференция в Италия. Благодарение на любезното сътрудничество на нашите италиански колеги, избраното място за провеждане на конференцията е Университетът в Триест и неговият Департамент по правни науки, езици, устен и писмен превод (Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT).

Триест е италиански град, който е много близо до Балканите, не само поради географски причини, но и поради история, традиции и култура. По случай 100-годишнината от основаването си, Университетът в Триест празнува своето престижно минало: век на изследвания, преподаване и щедър ангажимент към цялата територия. За тази значителна годишнина решихме той да бъде домакин на Деветата международна конференция на SIR, като по този начин отпразнуваме заедно една от основополагащите черти на университета, а именно това, че е „мост към Изтока“, по силата на значителна мрежа от международни връзки и институционални взаимоотношения.

Затова в Триест – град с хилядолетна история, който все още пази следи от римската цивилизация днес, като театъра, раннохристиянската базилика и арката на Рикардо – каним балканските и италианските романисти и всички приятели на Асоциацията. Конференцията ще се проведе от 5 до 7 септември 2024 г. и ще бъде на тема IUS ET NATURA“. За нас ще бъде чест да ви посрещнем! Пълният текст на поканата с всички подробности можете да откриете във файловете по-долу.

Проф. Малина Новкиришка- Стоянова
(Софийски университет, Председател на SIR)

Проф. Паоло Ферети
(Университет в Триест)

bg_BGBulgarian