Състезание – Решаване на казуси по римско право

Състезание – Решаване на казуси по римско право

Състезание – Решаване на казуси по римско право 607 859 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание:

„Адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на състезание.

Дата:  01 юни 2023 г. от 17:30 ч.
Тема: Решаване на казуси по римско право

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

Адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПРИЕМАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!

Кръжокът по Римско право към Юридическия факултет на Софийския университет  „Св. Климент Охридски“  организира и проведе за осми пореден път на 01.06.2023 г. от 17.30 ч. в 272 аудитория на Ректората на СУ вече традиционното Състезание за решаване на казуси по Римско частно право. Събитието провокира интереса на голяма част от студентите от първи курс на специалност „Право“. В състезанието премериха сили около 120 участници. Адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право бяха предложени за решаване.

Знанията и задълбочената подготовка на студентите станаха ясни още в първите кръгове, в които младите колеги с голяма концентрация, с жив интерес и с любопитство решаваха казусите. Проличаха си състезателният дух, устремът и конкуренцията, а всеки един от студентите пробва да покаже най-доброто, което може и като резултат да премине нагоре в следващите етапи от състезанието. В първата фаза от надпреварата бяха решени четири казуса. В последния кръг останаха общо 10 участници, които постигнаха най-добри резултати във фазата на преките елиминации. Посредством жребий, изтеглен от финалистите, те бяха разделени на два отбора. В крайната фаза от състезанието отборите като екип решаваха последния казус, който на практика беше и този с най-голяма степен на юридическа трудност и с по-сложна правна квалификация. Той определи и победителят. От напрегнатите и разпалени коментари, застъпващи една или друга теза, които достигналите финала участници правиха вече като част от отборите, проличаха безспорно тяхната отдаденост, ерудиция и интелигентност, както и завидната им за първокурсници правна култура и познаване на терминологията.

Показаните умения за работа в колектив и убедителните римскоправни знания на нашите студенти със сигурност заслужават похвалата и адмирациите на всички ни, като се има предвид, че те едва сега започват своето висше юридическо образование и постепенно навлизат в дебрите на Университета и на академизма. Екипната работа се оказа много полезна, тъй като наученото по Римско право през семестъра беше приложено на практика от финалистите. Отговорите на въпросите на последния казус бяха съгласувани и одобрени от всички от отбора в съответствие с идеята за съвместната работа в екип.

Във финалния кръг на състезанието участие взеха отбор „Улпиан“, съставен от:

 1. Елена Лазова – 10 гр., капитан на отбора,
  2. Олександра Иванова -10 гр.,
  3. Константина Арнаудова – 4 гр.,
  4. Симона Клая – 12 гр.,

5.Петър Яйманов – 13 гр.,

както и отбор „Папиниан“, съответно състоящ се от:

 1. Михаел Руков – 9 гр., капитан на отбора,
  2. Мартин Славов – 7 гр.,
  3. Християн Станчев – 12 гр.,
  4. Яна Русинова – 10 гр.,
 2. Андреа Андреева, 12 гр.

 

След оспорвани обсъждания и с повече правилни решения, Отбор „Улпиан“ спечели състезанието.

Верните отговори на всички въпроси от казусите бяха изяснени, а също така бяха дадени и конкретни насоки за разсъждения, както и подробна правна аргументация от комисията, която ги проверяваше и оценяваше, която се състоеше от преподавателите по Римско право в ЮФ на СУ. След това проф. д. н. Малина Новкиришка-Стоянова специално и лично награди с книги студентите от двата отбора и им раздаде сертификати съответно за първо и за второ място.

С голямо удовлетворение поздравяваме победителите от състезанието с техния успех и им пожелаваме да имат още много подобни моменти. Кръжокът по римско право приветства и всички останали участници за усилията, и за ентусиазма им. Преподавателите пожелаха Състезанието за решаване на казуси по Римско право в ЮФ на СУ да става все по-интересно и по-оспорвано всяка година.

bg_BGBulgarian