Публична лекция – „Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“

Публична лекция – „Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“

Публична лекция – „Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“ 1687 2386 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“

Публична лекция: „Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“

Дата: 19 май 2022 г.
На: проф. д-р Хосе Мануел Бланч Ноугес, Понтификален университет Сан Пабло, Мадрид

Къде: 

На 19.05.2022 г. проф. д-р Хосе Мануел Бланч Ноугес, Понтификален университет Сан Пабло, Мадрид представи онлайн пред студентите от І-ви курс на ЮФ публичната лекция „Клаузата „rebus sic stantibus“ в две световни правни системи“. Професор Бланч Ноугес е един от най-значимите романисти в Испания, с множество монографии и изследвания върху класическото римско право, но и върху латинската правна терминология и нейното използване в съвременния правен език.

Лекцията беше посветена на латинската максима „Rebus sic stantibus“, която буквално означава „запазване на нещата по този начин“ и исторически се прилага към онези международни съглашения или граждански договори, които са засегнати, преди да бъдат изпълнени, от промяната на едно или няколко обстоятелства, които или осуетяват бизнес целта, преследвана от страните или правят спазването й изключително трудно за една от тях. Характерно е, че това правило е свързано с така наречените „последователни“ задължения, тоест тези, които продължават във времето чрез периодични услуги, които едната от страните трябва да прави в полза на другата за относително дълъг период (например години) или за неопределено време. Приложимостта на правилото е разгледана и при облигационните отношения с еднократно изпълнение, но на разсрочено плащане. При това римскоправната уредба е поставена в нейната рецепция в системата на common law и континенталното право, с множество примери както от испанското, така и от международното право.

bg_BGBulgarian