Публична лекция – „Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“

Публична лекция – „Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“

Публична лекция – „Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“ 1687 2386 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“

Публична лекция: „Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“

Дата: 12 май 2022 г.
На: проф. д-р Салваторе Пулиати от Университета в Парма, Италия

Къде: 272 аудитория на Ректората на Софийския университет

На 12.05.2022 г. от 18.00 ч. в 272 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ публична лекция пред студентите по Римско право в Юридическия факултет на тема „Юстиниановата концепция за съотношението между гражданската и военната власт“ изнесе видният изследовател на римското право, приятел на България и на ЮФ, и член на Управителния съвет на Балканаската асоциация по римско право и римскоправна традиция „Societas pro iure romano“, както и един от авторите на статии в списанието IUS ROMANUM проф. д-р Салваторе Пулиати от Университета в Парма, Италия. Гостът уточни, че лекцията му има за цел да изясни важния проблем за отношението при съвместното съществуване между гражданската и военната власт при администрацията на провинциите в контекста на сложния проект от реформи, осъществен от император Юстиниан по време на дългия период на неговото управление, а именно от 527 г. до 565 г. сл.Хр. Професорът отбеляза, че основната цел на император Юстиниан чрез реформите в държавата цели връщането към древността, или както самият законодател определя собствения си проект подражание на древните, съпроводено с връщането към „древното“ като тези позитивни фактори представляват двигателя за въвеждането на новата регулация. Именно затова в момента, в който императорският проект цели осъществяването на пълна идентичност между новата държава и Древния Рим, идеологическото правило, възприето от централната администрация е това на imitatio veterum или подражаването на древните, като оптимална база за управлението и пример за перфектна администрация на държавата. Законодателят всъщност счита възстановяването на римския свят концептуално свързано с възстановяването на римския ред, точно заради примерите на този модел и описва въвеждането на древността в уредбата на държавата. На техническо ниво фундаментът на тези закони на реформата и промяната в администрацията се състои в реализъм, който свидетелства за валидността на установените институти и нововъведения в тяхната степен на функционалност. В светлината на тези концепции се разбира основната идея на законодателя, който намира във връщането и утвърждаването на “римския модел” най-удобният инструмент за възстановяването на potestas на магистратурите. Такова е именно и значението на понятията, което в идеологията и в политическата практика по времето на Юстиниан възприемат т.нар. dignitates, а именно възстановяването на административните длъжности от миналото, които в този момент вече не се използват като consul, praetor, moderator, comes, дефиницията на отношенията между гражданската и военната власт, връщането в употреба на законодателни инструменти, които отдавна не се употребяват (mandata). Юстиниан всъщност е воден на идеологическо ниво от един принцип, който координира и прави кохерентна законодателната му дейност отвъд съществуващите противоречия във връзка с въведените промени: вътрешните функционални различия между гражданската администрация и военното управление и като последица преди всичко теоретичната необходимост, отколкото практическа и техническа за тяхното разделение. Проф. Пулиати уточни, че законодателят в практиката си се ръководи от принципа на разделението на военното командване от гражданското управление в граничните зони, където понякога главната задача е единствено защитата на територията от военачалниците, ангажирани със стратегически задачи или с военни дела, не са в състояние да осъществяват едновременно и граждански функции и не могат да реализират едновременно и военната, и гражданската власт или поне не със задоволяващи резултати. На управителите на провинции е предоставена не само независимост спрямо военното командване, но и изравняване в йерархическо отношение с военачалниците с цел да се възпрепятства тяхното поглъщане от военните сили и за да се осигури тяхната автономия и оперативност.

Лекцията беше на италиански език, като симултанно в 272 аудитория се прожектира и презентация с българския й превод, така че студентите да могат да следят абсолютно всичко казано от професора. Впоследствие пълният текст на презентацията с лекцията на проф. Салваторе Пулиати за реформите на Юстиниан в областта на уредбата на гражданската и военната власт беше качена в Мудъл.

bg_BGBulgarian