Публична лекция – „Оbligatio est iuris vinculum“

Публична лекция – „Оbligatio est iuris vinculum“

Публична лекция – „Оbligatio est iuris vinculum“ 1687 2386 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Оbligatio est iuris vinculum“

Публична лекция: „Оbligatio est iuris vinculum“

Дата: 28 април 2022 г.
На: Проф. д-р Валериус Чукъ от Университета „Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния

Къде: виртуално

Проф. д-р Валериус Чукъ от Университета „Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния на 28 април 2022 г. представи онлайн лекция с презентация на английски език пред студентите от І-ви курс на Юридическия факултет на тема „Оbligatio est iuris vinculum“. Лекцията беше включена като част от редовния лекционен курс по Римско частно право и посветена на общото понятие за облигационно отношение и източници и видове облигационни отношения. Професорът е един от видните романисти в Румъния, автор на голям учебен курс по римско право, както и на многобройни съчинения по римско и съвременно румънско право, и по философия на правото. Проф. Чукъ е и член на Управителния съвет на Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция, учредена през 2016 г. в ЮФ на СУ и превърнала се в една от авторитетните романистични организации на страните от Балканския полуостров.

Професор Чукъ се включи и в лекционния курс на 5 май 2022 г. също с лекция и презентация на английски език на тема за договорите, като разгледа предимно реалните и консенсуални договори и влиянието на романистичната традиция в съвременното право и румънския Граждански кодекс.

bg_BGBulgarian