Публична лекция – CONTRACTUS

Публична лекция – CONTRACTUS

Публична лекция – CONTRACTUS 553 782 admin-iusromanum

Публична лекция:

„CONTRACTUS“

Публична лекция: „CONTRACTUS“

Дата: 05 май 2022 г.
На: ПРОФ. Д.Н. ВАЛЕРИУС М.ЧУКЪ от Университета „Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния

Къде: ZOOM – https://us02web.zoom.us/j/82991849343
Meeting ID: 829 9184 9343

Проф. д-р Валериус Чукъ от Университета „  Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния на 5 май 2022 г. продължи с  включването си в лекционния курс по Римско частно право в ЮФ на СУ с втората си он лайн лекция с презентация на английски език на тема „ CONTRACTUS“. Лекцията беше посветена на общото понятие за договора в исторически и философско- правен контекст, след което бяха разгледани основните типологии на договорите в римското частно право в класическия период. Значителна част от лекцията  обхвана предимно реалните и консенсуални договори и влиянието на романистичната традиция в съвременното право и румънския Граждански кодекс.

bg_BGBulgarian