Публична лекция – „Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“

Публична лекция – „Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“

Публична лекция – „Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“ 1811 2560 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“

Публична лекция: „Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“

Дата: 24 март 2022 г. от 17.30 ч.
На: проф. д-р Росалия Родригес Лопес от Университета в Алмерия, Испания

Къде: виртуално, в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“

На 24 март 2022 г. от 17.30 ч. в 272 аудитория в ЮФ онлайн беше организирана публична лекция на проф. д-р Росалия Родригес Лопес от Университета в Алмерия, Испания на тема: „Юлия Старша – дъщерята на Август. Жените в Рим в края на Републиката“. Лекцията беше посрещната с изключителен интерес от страна на студентите, като присъстваха и студенти от други факултети- по история и по класически и нови филологии. Темата беше особено атрактивна, доколкото историята около живота и управлението на Октавиан Август са широко известни и изпълнени с много драматизъм, но и със съществени изменения в обществения, икономически и политически живот, които намират своето специфично отражение в правото.

На лекцията личната съдба на единствената дъщеря на Октавиан Август- Юлия беше представена във връзка с нейното фамилно обкръжение и статуса и някои правни проблеми в браковете и наследяването на нейните най-близки родственици. Бяха направени типологизация и обобщения на брачните съюзи в края на Републиката между видните публични личности в Рим, както и характеристика на Августовото брачно законодателство- предпоставки, цели и реалност. Лекцията продължи с коментар на проф. Новкиришка относно брачното законодателство на Октавиан Август, неговите последици и отмяната му в следкласическото римско право.

bg_BGBulgarian