Публична лекция – „Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“

Публична лекция – „Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“

Публична лекция – „Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“ 1811 2560 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“.

Публична лекция: „Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“

Дата: 17 март 2022 г. от 17.30 ч.
На: проф. д-р Мария Лурдес де Морентин Лямас от Университета в Сарагоса, Испания

Къде: 272 аудитория на Ректората на Софийския университет

На 17 март 2022 г. от 17.30 ч. в 272 аудитория на Ректората на СУ като допълнение към лекцията за римското лично право се проведе онлайн публична лекция на проф. д-р Мария Лурдес де Морентин Лямас от Университета в Сарагоса, Испания. Професор Морентин Лямас е един от видните романисти в Европа и активен участник в научния проект IUS ROMANUM, автор и рецензент на статии на издаваното по проекта списание. Темата за личните права е една от основните в нейната научна и преподавателска кариера и тя представи пред студентите от І-ви курс лекцията „Основания за промяна на дееспособността в Рим – малолетие и непълнолетие, пол, психично заболяване и разточителство“. В нея тя подробно разгледа правния статус на децата до навършването им на пълнолетие, което в Рим има редица особености в сравнение със съвременната уредба. Специално внимание беше обърнато на право и дееспособността на жените, на лицата с психични проблеми и на разточителните, като настойничеството и попечителството в Рим (tutela и cura) бяха представени в тяхната охранителна и предпазна функция. Коментирани бяха и някои от основните текстове от Дигестите, които очертават разглежданите правни режими.

Лекцията беше на испански език с превод на български език и файлът с нейното пълно съдържание беше поставен в Мудъл.

bg_BGBulgarian