ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA

ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA

ПОКАНА за Състезание – DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA 323 458 admin-iusromanum

ПОКАНА за състезание:

„DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на състезание.

Дата:  26 май 2022 г.
Тема: DURA LEX SED LEX. DISPVTATIO QUARTA

Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

Състезанието е насочено към дискутирането на основни актуални правни социални политически проблеми и събития, отнася и се до върховенството на закона и неговото спазване, както и прилагането му в правораздаването и във всички сфери на общественя живот. Създаването и спазването на законите в Древни Рим може да бъде отправната точка за една дискусия за развитието на законността в исторически план, както и за нейното състояние и съвременността.

Предвиждат се две форми на участие в състезанието:

Първата с изготвянето на есе по актуален и свързан с темата проблем. То следва да бъде изпратено на адрес ius.romanum@abv.bg до 15 май 2022 г. в обем до 5 стандартни страници, шрифт Times New Roman, големина на шрифта 14 р., разред 1.5, двустранно подравняване, отстъп на първи ред 0.5.

Втората форма на участие в състезанието е произнасяне на реч по актуален проблем, свързан с Римското право и с темата. Речта трябва да бъде юридически аргументирана и подготвена за произнасяне пред журито на състезанието и публиката за не повече от 10 минути. Желаещите да участват в тази форма на състезанието трябва да заявят темата на речта си до 15 май 2022 г. на адрес lus romanum (@abv.bg Представянето на есетата и наслушването на речите пред научното жури, както и награждаването на победителите ще се проведе на 26 май 2022 г. в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

В срок до 10 май 2022 г. всичат желаеш да участват могат да се консултират с преподавателите по Римско частно право както за избор на тема, така и за подготовка за състезанието.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО ЩЕ ПРИЕМАТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!

bg_BGBulgarian