ПОКАНА на сбирка – IUS et LEX

ПОКАНА на сбирка – IUS et LEX

ПОКАНА на сбирка – IUS et LEX 810 1145 admin-iusromanum

ПОКАНА на сбирка:

,,IUS et LEX“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на сбирка.

Дата:  31 март 2022 г. (четвъртък) от 18.00 ч.
Тема: ,,IUS et LEX“

Ще се проведе: 272 аудитория

На сбирката ще поговорим за политическия, социален и икономически контекст на създаването на законите в Древен Рим, за развитието на законността и проблемите по прилагането и спазването на законите, то и някои аспекти на приемственост на римско правните принципи и норми в съвременността.

Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката, можете да заявите това на lus romanum@abv.bg не по-късно от 24 март 2022 г

Преподавателите по римско право са на разположение да помогнем с вашата подготовка.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

bg_BGBulgarian