Публична лекция – „Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“

Публична лекция – „Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“

Публична лекция – „Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“ 1687 2386 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“

Публична лекция: „Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“

Дата: 24 февруари 2022 г.
На: д-р Сара Лукреци от Университета на Кампания „Луиджи Ванвители“ в Неапол, Италия

Къде: виртуално, в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“

На 24 февруари 2022 г. в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“, в самото начало на летния семестър на учебната година и възстановяването на присъствените учебни занятия гост на студентите по право от І-ви курс, макар и виртуално, беше д-р Сара Лукреци от Университета на Кампания „Луиджи Ванвители“ в Неапол, Италия. Тя представи една извънредно интересна публична лекция, свързана с преподаваната на това занятие материя, на тема: „Символите на Ранния Рим- Вълчицата, Ака Ларенция, Луперкалиите“. Тези символи идват от зората на римската история, но са пряко свързани с развитието на римската държава и публичните култове в нея. Както е известно, капитолийската вълчица е символът на Рим, на Вечния град, и представлява фигура на една вълчица, кърмеща двама близнаци, изображение, издигнало се до „ипостас на произхода“, един много съществен момент от римската история, запазен дори върху древните римски монети – denarii. Специално внимание се обърна на връзката с легендарната вълчица и Луперците- религиозна колегия, която се счита за основана от Божествените близнаци Ромул и Рем и религиозния празник на Луперкалиите.

След лекцията беше коментирана и легендата за братята близнаци Ромул и Рем, за техния произход, отглеждане, за създаването на Рим през 753 г. пр.Хр., които винаги са будели особен интерес, включително и от правна гледна точка относно легитимността на властта и решенията за създаване на нов център и за осъществяването на това начинание, различен от Алба Лонга, правната оценка на братоубийството и пр.

Лекцията беше на италиански език с превод на български език. Презентацията с превода беше поставена в Мудъл, за да могат студентите да се запознаят и с богатия илюстративен материал, който лекторката беше подредила.

Студентите изразиха желания за други подобни лекции, за да се допълва дидактичната материя, при което да се представя връзката между правото и обичаите, традициите и ритуалите в Древния Рим, както и различни по- известни казуси и събития от римската държавна история.

bg_BGBulgarian