УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС – 5.VI.2018 г.

УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС – 5.VI.2018 г. 2048 996 admin-iusromanum

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Дата: 5 юни 2018 г.

На 5 юни 2018 г. от 11 ч. в Аудитория 272 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе учебен съдебен процес по Римско частно право с участието на студенти от І-ви курс в учебната 2017/2018 г.
Организирането на процеса беше в рамките на дейността по Проекта за научни изследвания IUS ROMANUM и с активното участие на членовете на Кръжока по Римско право и на асистентите по Римско право в Юридическия факултет на Университета.

bg_BGBulgarian