УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС – 4. IV. 2017 г.

УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС – 4. IV. 2017 г. 2560 1920 admin-iusromanum

СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

УЧЕБЕН РИМСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

Дата: 4 апр 2017 г.

Участници в процеса:

1. Корнелий Лонгин (ищец) – Зия Чобан
2. Елия Луцилия (ответник) – Моника Бранкова
3. Клаудия Фортуната (защитник на ответника) – Никол Левакова
4. Целз Манлий (претор) – Ерсин Дормуш
5. Гней Хортензий (заклет съдия) – Светозар Гайдарски
6. Марк Лукул (народен трибун) – Николай Атанасов
7. Ликтори – Владимир Славов, Николай Недялков
8. Свидетели – Тихомир Тишев, Теодора Денева, Таня Мирчева

На 4 май 2017 г. в 272 аудитория на СУ се проведе едно уникално учебно събитие. По инициатива на Кръжока по Римско право към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше организиран учебен римски процес. Студенти от І и ІІ и III курс представиха пред своите състуденти и много гости казус, съставен по сведения от Авъл Гелий и от становища на Римски юристи.

Подготовката за процеса беше осъществена изключително задълбочено и с максимално доближаване до автентичната римска действителност с помощта на асистентите по Римско право Стоян Иванов и Тихомир Рачев. Самите студенти с голям ентусиазъм се вживяха в своите процесуални функции, изнесоха истински ораторски речи и заслужиха бурните аплодисменти на публиката. Учебната страна на процеса беше подсилена от уточненията, които във встъплението и между отделните процесуални фази направи проф. Малина Новкиришка – преподавател по  Римско частно и Римско публично право. Издателство СИБИ беше осигурило тематични награди за всички участници в процеса – книгата на проф. Мария Костова „Правото в поезията на Хораций“ и „Реторика“ на Бранислав Нушич.

Учебният съдебен процес е една нова форма на представяне на изучаваната материя пред студентите, свързана с практическите аспекти на правната професия. Както подчерта проф. Новкиришка накрая, по този начин първокурсниците още в началото на своето следване добиват представа за защитата на правата, процесуалното поведение и етика, имат възможност, макар и в по-атрактивна, но и в по-опростена форма, да се докоснат до същността на своята бъдеща професия. Безспорно ще остане детайлното познаване на основните институти на Римското публично и частно право, които бяха свързани с предмета на процеса, и за които и участници, и публика продължиха да дискутират и през следващите дни по време на семинарни занятия, лекции и в интернет форумите.

Учебният римски съдебен процес беше заснет благодарение на студентите от Клуб на юриста ,,Теодор Пиперков“.

Видео от процеса:

In iure:

Youtube

Apud iudicem:

Youtube

Sententia:

Youtube
bg_BGBulgarian