Сбирка: За представяне на сборник със студентски есета 05.11.2020

Сбирка: За представяне на сборник със студентски есета 05.11.2020

Сбирка: За представяне на сборник със студентски есета 05.11.2020 1266 1790 admin-iusromanum

СБИРКА За представяне на сборник със студентски есета:

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
организира:

Дата: на 5 ноември 2020 г. 18:30
Представяне на сборник със студентски есета

Ще се проведе в: Онлайн през ZOOM
Вход: https://us02web.zoom.us/j/4982627509?pwd=a3Y2eU04Y3gvOExsNDIrRVRBd1FkZz09
Парола: 753

На 05.11.2020 г., въпреки извънредното положение и особената епидемична обстановка в страната, се проведе онлайн, посредством платформата ЗУУМ, първата сбирка на Кръжока по римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сбирката беше въвеждаща за студентите от първи курс и на нея бяха представени резултатите от конкурса за студентско есе на тема „Iustitia – Disputatio secunda“, проведен през април – май 2020 г. Сбирката беше открита от титуляря на дисциплината Римско право проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова, която очерта основните цели и идеи на кръжока, припомняйки също така и неговата отдавнашна традиция в Юридическия факултет и споменавайки имената на видни кръжочници, много от които днес са преподаватели в различни висши учебни заведения и практикуващи юристи. Ас. Стоян Иванов запозна участниците с някои от най-важните инициативи на кръжока като проведената през 2017 г. в София Международна научна конференция за представяне на научните изследвания на младите автори, участници в конкурса на тема: „РИМСКОТО ПРАВО И РИМСКОПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО“, в който се включиха множество млади автори от различни балкански и европейски страни. Конференцията беше организирана по повод на юбилея от 125 години от създаването на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по чиято инициатива през 2016 г. беше създадена и Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция- Societas pro Iure Romano (SIR.), която накратко беше също представена на присъстващите кръжочници. Aс. Иванов говори и за конференцията в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, организирана от кръжока по римско право, преподавателите по римско право и клуба на юриста Теодор Пиперков, чието ядро всъщност се състои от активни участници от Кръжока по римско право. Стоян Иванов завърши въведението си излагайки резултатите от проведеното през 2019 г. и организираното за пръв път от Кръжока по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ състезание на тема „Правото на живот“ със заглавие на латински „IVS VITAE. DISPVTATIO PRIMA“. Състезанието беше насочено към дискутирането на основни актуални правни, социални и политически проблеми и събития, отнасящи се до правото на живот, имащи отправна точка в Древен Рим и представляващи обществен и научен интерес в наши дни. Първата фаза на състезанието се състоя в изготвянето на есе по актуален и свързан с темата проблем, a втората форма на участие в състезанието беше произнасяне на правно-аргументирана реч по актуален проблем, свързан с темата „Правото на живот“.

Гл. ас. д-р Тихомир Рачев представи на кръжочниците проведените през 2017 и 2018 г. римски учебни процеси, а също така и ежегодните състезания за решаване на казуси, имащи традиция от 2014 г., показвайки на специално направена за целта от него презентация с най-важните моменти от събитията и регламента на състезанията. След това думата беше дадена на студентката от втори курс Ирина Митева – една от победителките в конкурса „Iustitia – Disputatio secunda“, която сподели пред аудиторията интересните си впечатления и своя личен опит от участието си в конкурса за студентско есе през 2020 г. Ирина Митева разказа своите преживявания по написването на есето и описа на аудиторията какви според нея са ползите от участието в подобни инициативи, като насърчи първокурсниците да следват винаги олимпийския принцип и да участват, когато имат възможност. Включи се също така и Добромир Зафиров от втори курс, който говори за конкурса за есе на тема Iustitia, в който беше участник. С конферентна връзка от Франция приветствие към кръжочниците отправи Ангел Митков, студент от трети курс и член на кръжока по римско право, а Велимир Димитров от четвърти курс – председател на клуба на юриста Теодор Пиперков също говори пред публиката за ползата и значението от изучаването на римското право и латинската лингвистика от позицията на студент от по-горен курс, който е минал вече повечето цивилистични курсове. Сбирката завърши с интересна дискусия, провокирана от модераторите Тихомир Рачев и Стоян Иванов и за следващата сбирка на 26.11. 2020 г. се избра тема: „Значението на изучаването на юридическия латински език“.

bg_BGBulgarian