ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,,Устойчивостта на римското право от гледна точка на рецепцията на Римо-Византийското право в страните от Югоизточна Европа“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,,Устойчивостта на римското право от гледна точка на рецепцията на Римо-Византийското право в страните от Югоизточна Европа“ 575 821 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: ,,Устойчивостта на римското право от гледна точка на рецепцията на Римо-Византийското право в страните от Югоизточна Европа“

дата: 20.10.2017 г. 10:15
място: 272 ауд.

проф. Теодор Самбриан, 
преподавател по римсло право в
университета в Крайова, Румъния

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 20 октомври 2017г. публична лекция на тема ,,Устойчивостта на римското право от гледна точка на рецепцията на римо-византийското право в страните от Югоизточна Европа“ изнесе проф. Теодор Самбриан от Университета в Крайова. Събитието беше организирано по инициатива на Кръжока по римско право към Юридическия факултет и Балканската асоциация по римско право и римскоправна традиция (Societas pro Iure Romano). Пред първокурсниците той изложи интересни факти, свързани с рецепцията на римското право в правните системи на балканските държави. Проф. Самбриан разкри пред младите студенти по право ползите от изучаването на римското право и ги посъветва да не пестят усилия по трудния, но интересен път към изкуството за доброто и справедливото. Като член на Балканската асoциация за римско право и римскоправна традиция (Societas pro Iure Romano), румънският професор сподeли с аудиторията своите впечатления от Втората международна конференция, организирана от асоциацията, провела се в Ниш, Сърбия, седмица преди неговото гостуване. Проф. Самбриан обърна внимание на възможностите, които Балканската асоциация предоставя на младите юристи, прояваващи интерес към историята на правото и насърчи младежите да търсят повече изяви в бъдещите международни научни форуми, включени в програмата на асоциацията.

bg_BGBulgarian