ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,, Унгарската конституция и класическите принципи на конституционната наука „

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,, Унгарската конституция и класическите принципи на конституционната наука „ 491 694 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: ,, Унгарската конституция и класическите принципи на конституционната наука „

дата: 06.04.2017 г. 17:00
място: 272 ауд.

проф. д.н. Габор Хамза, 
преподавател по римсло право в
Унгария

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 6. 04. 2017 г. пред пълната 272-ра аудитория на Юридическия факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“ проф. д.н. Габор Хамза, редовен професор по Римско право в Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща и редовен член на Унгарската академия на науките, изнесе публична лекция, посветена на новата Унгарска конституция в светлината на темата ,,УНГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И КЛАСИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ НА КОНСТИТУЦИОННАТА НАУКА“.

Габор Хамза е унгарски юрист, университетски преподавател, член на Унгарската академия на науките. Международно признат експерт по Римско право и по сравнително частно право. Завършва Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, специалност „Право“. Защитава професура през 1984 г. От 1986 г. е гост-преподавател в италиански, американски, френски, испански, белгийски, холандски и южноафрикански университети. Редовно изнася семинари на английски и немски език в рамките на програма Еразъм в Юридическия факултет на Университета „Лоранд Йотвьош“. През 2000 г. в съавторство с Андраш Фьолди издава учебника и наръчник „История и институции на Римското право“. През 2004 г. става член-кореспондент на Унгарската академия на науките (УАН). Многократно участва в унгарски и международни конгреси. Автор на над 1300 научни публикации. Носител на множество награди, член на ред комисии, редколегии и международни дружества.

В лекцията си проф. д.н. Габор Хамза направи подробен анализ на новата Конституция на Унгария и основните принципи, залегнали в нея, като подчерта фундаменталното значение на Римското право и възгледите на Цицерон за държавното устройство в ,,De republica“. По този начин достигна до извода, че по своя характер това е една модерна конституция, основана върху многовековните принципи на европейската конституционна мисъл и на унгарската конституционна традиция. Благодарение на всичко това основният закон на Унгария е способен да гарантира функционирането на една държава, която държи сметка за новата политическа, социална и икономическа реалност и се намира в съответствие с концепциите и традициите на европейския конституционализъм.

bg_BGBulgarian