ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,,Някои правила за отношението към затворниците – от древен рим до наши дни“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – ,,Някои правила за отношението към затворниците – от древен рим до наши дни“ 594 822 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: ,,Някои правила за отношението към затворниците – от древен рим до наши дни“

дата: 17.05.2018 г. 18:00
място: 272 ауд.

Проф. д-р Хосе Луис Самора Мансано, 
редовен професор по римско право в
университета в Лас Палмас де Гран Канария, Испания

Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 17 май 2018 г. в 272 аудитория в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публична лекция на английски тема „Някои правила за отношението към затворниците – от Древен Рим до наши дни“. Тя беше представена от проф. д-р Хосе Луис Самора Мансано, редовен професор по римско право в Университета в Лас Палмас де Гран Канария, Испания.

Той гостува в Юридическия факултет на СУ по покана на проф. дюн Малина Новкиришка, с чието съдействие беше организирана неговата лекция. Проблематиката, която беше разгледана предизвика особен интерес у аудиторията, която се състоеше от студенти от всички курсове, преподаватели и гости. Професор Мансано направи сравнителноправен анализ на уредбата, свързана с изтърпяващите в пенитенциарни заведения своите наказания затворници. Беше разгледана регулацията в различните периоди от развитието на римското публично право, като направените изводи бяха умело подкрепени с преведени на английски латински текстове и последващата им екзегеза. Презентацията и изложението постепенно преминаха към историческата еволюция на отношението към затворниците и неговата правна уредба през Средновековието, достигайки до Новото време. Бяха разяснени „Nelson Mandela Rules“ като консенсус на базата на съвременните разбирания за съществените елементи на отношението към затворниците от най-подходящите съвременни правни системи, за да бъде установено какви са общоприетите практики и принципи във връзка с отношението към затворниците и устройството на затворите. Беше направено заключението, че тези правила представляват изключително важно достижение и опит за унифициране на съвременната правна уредба с оглед на многообразието от правни, обществени, икономически и географски особености по света, поради което не всички правила са подходящи за прилагане по всички места и по всяко време. Въпреки всичко тези правила трябва да служат за стимулиране на преодоляване на практическите трудности, по пътя на тяхното постепенно имплементиране, гарантирайки чрез тяхното прилагане един минимален праг на условия в затворите, които са приети за допустими от Организацията на Обединените Нации. Лекцията завърши с интересна дискусия, при която професор Мансано отговори на множеството поставени въпроси от аудиторията.

bg_BGBulgarian