ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Права на децата според римското право“ и „Римски сватбени обичаи“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Права на децата според римското право“ и „Римски сватбени обичаи“ 550 782 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „Права на децата според римското право“ и „Римски сватбени обичаи“

дата: 27.03.2018 г. 11:30
място: 272 ауд.

Проф. д-р Мария Игнатович, 
университет в Ниш, Сърбия

Ректората Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На 29.03.2018 г. в 272 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публична лекция на тема „Римски сватбени обичаи“. Лекцията беше изнесена от проф. Мария Игнатович от Университета в Ниш, Сърбия. Поради своята изключително интересна за младите хора проблематика лекцията събра множество студенти от различни курсове, които слушаха увлекателните слова на проф. Игнатович за обичаите свързани с предлагането на брака, годежа и самите брачни ритуали. Беше обърнато внимание на предпоставките и пречките за сключване на законен римски брак iustum matrimonium. Представянето на тази материя беше изключително достъпно, благодарение на снимковия материал и свидетелствата за римските брачни обичаи в текстовете от класическите римски юристи, които бяха презентирани в оригинал и в превод на български език.

bg_BGBulgarian