ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Формиране и правомощия на Конституционния съд на Испания“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Формиране и правомощия на Конституционния съд на Испания“ 238 155 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „Формиране и правомощия на Конституционния съд на Испания“

дата: 18.05.2012 г.
място: Аулата на Нов български университет

проф. Д-р Чиро Милионе,
Факултета по право, икономически и
предприемачески науки на
Университета в Кордоба (Испания)

Нов Български университет

На 18 май 2012 г. в Аулата на НБУ се проведе публична лекция на професора по конституционно право Чиро Милионе от Факултета по право, икономически и предприемачески науки на Университета в Кордоба (Испания). Той гостува в България по линия на Програмата „Еразмус“ и във връзка с участието му в международната научна конференция „Римско и съвременно право“, която се проведе на 21 май 2012 г. в София. В НБУ проф. Милионе изнесе лекция във връзка с формирането и правомощията на Конституционния съд на Испания по специална покана на проф Малина Новкиришка, която преподава римско право в университета.

Публичната лекция на проф. Милионе предшестваше традиционното състезаине по решаване на казуси по Римско частно право, към което той прояви особен интерес. Не е без значение фактът, че проф. Милионе е роден и завършил висшето си образование в Месина ( Италия) и е работил в областта на защитата на човешките права от европейските съдилища, вкл. и в исторически контекст. Той добре познава и римското публично право и приветства инициативата за ориентиране на преподването на такава дисциплина наред с традиционно преподаваната като задължителна дисциплина „Римско частно право“. Публичната лекция на проф. Милионе „Състав и функции на Конституционния съд на Испания“ предизвика голям интерес сред студентите, които макар и само в І-ви курс, проявиха значителни познания по конституционно право и поставиха редица интересни въпроси. Сред тях сериозна дискусия се състоя по проблемите за политическата независимост и възможните влияния при формирането на конституционните съдилища, конституционното правосъдие в полза на гражданите и възможността им пряко да сезират този орган, значението и правните последици от решенията на конституционния съд и пр. И макар лекцията да беше свързана предимно с практиката на конституционния съд на Кралство Испания, бяха направени много полезни изводи за конституционното правосъдие въобще. Лекцията допринесе за задълбочаване познанията нa студентите по тази проблематика, както и за едно непосредствено докосване да академичния дух на италианските и испански преподаватели.

bg_BGBulgarian