ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Преподаването на правото в древния Рим и в наши дни“

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „Преподаването на правото в древния Рим и в наши дни“ 681 681 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „Преподаването на правото в древния Рим и в наши дни“

дата: 25.03.2011 г. 16:30
място: Аулата на Нов български университет

 

Нов Български университет

На 25 март 2011 г. от 16.30 ч. в Аулата на Нов български университет, студентите от департамент „Право“ и всички други, които проявиха интерес към темата, бяха особено впечатлени от нейното изложение. С увлекателни факти и уникални фотоси на мултимедийната презентация проф. Новкиришка представи обучението по право в Древността и специално в Древния Рим. Тя направи и пълен преглед на обучението по Римско право в съвременните университети, като запозна присъстващите не само с учебните програми и тенденциите на развитие на учебната дисциплина в Европа, но и в университетите в САЩ, Япония, Австралия, Китай, в държавите от Латинска Америка, Африка и Близкия Изток. Лекцията завърши с въпроси и дискусия относно правното обучение въобще, като проф. Новкиришка запозна аудиторията с най- новите перспективи в тази област във връзка с актуалното законодателство

bg_BGBulgarian