Публична лекция – „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“

Публична лекция – „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“

Публична лекция – „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“ 607 859 admin-iusromanum

Публична лекция:

„SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“

Публична лекция: „SACRAMENTUM И IUSIURANDUM НА РИМСКИТЕ ВОЙНИЦИ: ЕВОЛЮЦИЯ НА ЛОЯЛНОСТТА В РИМСКАТА АРМИЯ“

Дата: 11 май 2023 г.  17:30 ч.
На: Проф. д-р Ванеса Понте, Университет в Кордоба, Испания

Къде: 272 ауд.

За пореден път професор Ванеса Понте от Университета в Кордоба, Испания, гостува в Софийския университет. На 11 май 2023 г. от 17.30 ч. в 272 аудитория на Ректората на СУ тя представи част от едно свое изследване, което е въплътено в монография, чието скорошно издаване предстои. Лекцията беше представена онлайн поради инцидентно възникнали проблеми с пътуването на проф. Понте, но имаше и съответен превод на български език.

Професор Понте в последните години се е посветила на темата на римското военно право. В нея съществено място има изследването на статуса на войниците от момента на постъпването им в армията до момента на почетната им оставка и превръщането им във ветерани. Тя разглежда и правните норми, върху които се основава животът във военните лагери, подготовката за военни кампании и пр. Важен момент не само от правна, но и от морално-психологическа гледна точка е полагането на клетва за вярност от новите войници, както и по-нататъшното й подновяване и правилата за лоялност и подчинение на военните командири и на императора в името на римската res publica.

Професор Понте подчерта, че законът, обичаите и традициите на римската армия, така както са определени в ius civile, имат в своя произход ясно очертано влияние на религиозното и магическото. В този смисъл трябва да се има предвид, че много военни действия и церемонии са тясно свързани с религията. Като пример трябва да се спомене armilustrium – пречистващ ритуал за оръжията, ритуалите на благодарност към боговете, sacramentum – клетвата на новобранеца, култът към знамената, castrametatio – ритуал при изграждане на военния лагер, lustratio exercitus – ритуал за пречистване на война- победител- и т.н.

В действителност обетите и клетвите, които войниците дават, както при постъпването си в армията, така и по време на военния си живот, претърпяват еволюция в своето значение и изпълнение. Авторката накратко се спря на еволюцията на начините, по които един войник декларира своята лоялност към боговете, командирите, другарите си по оръжие, императора и накрая и към Всевишния Господ Бог в християнизирания Рим.

В лекцията беше разгледана еволюцията на първоначалния вид на клетвата- sacramentum, която е имала силно изразен религиозен елемент, в iusiurandum- клетва със светски характер, която в християнската епоха отново включва обет с религиозен характер, което от своя страна е основание за гонения срещу войниците – християни в началото на ІV в. до издаването на Сердикийския и Миланския едикт.

bg_BGBulgarian