Сбирка: CULPA DISPUTATIO QUINTA

Сбирка: CULPA DISPUTATIO QUINTA 1084 1564 admin-iusromanum

Сбирка

CULPA DISPUTATIO QUINTA


Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски“ ви кани на сбирка

Сбирка

Дата:  на 27 април 2023 г. от 18:00 ч.
Тема: CULPA DISPUTATIO QUINTA
Място: 272 аудитория на Ректората на Софийския университет

ОЧАКВАМЕ ВИ!

На 27.04.2023 г. от 18.00 ч. в 272 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе втората за семестъра сбирка на Кръжока по Римско право на тема „ARS RHETORICA“ или „Изкуството на реториката“. Събитието беше открито от проф. д.н. Малина Новкиришка-Стоянова, която представи презентация на тема „Първи стъпки в академичното писане – есето“ предвид предстоящия конкурс за есе и реч на тема „CULPA DISPUTATIO QUINTA“. В презентацията бяха разгледани особеностите на писането на академично есе – неговата същност, етапите на подготовка, оформянето на самия текст и презентирането. Бяха дадени конкретни примери с есета от предходните години, включени в публикации на извънредни броеве на електронното списание IUS ROMANUM за 2019-2022 г., както и някои конкретни указания във връзка с подготовката на студентите за конкурса.

След това думата беше дадена на гл. ас. д-р Тихомир Рачев, който направи презентация пред аудиторията на кръжока във връзка с подготовката на участниците в конкурса в неговата втора форма, а именно произнасяне на реч по актуален проблем, свързан с Римското право и с темата. Тъй като речта трябва да бъде юридически аргументирана и подготвена за произнасяне пред журито на състезанието и присъстващите, се дадоха насоки във връзка с изкуството за изразяване пред публика, бяха дадени примери от древногръцкото и римското ораторско изкуство, споменати бяха наставленията на Цицерон и на Квинтилиан, както и специално внимание беше отделено на приложението на това изкуство в съвременността.

bg_BGBulgarian