Състезание казуси – 02.06.2022

Състезание казуси – 02.06.2022

Състезание казуси – 02.06.2022 1435 1077 admin-iusromanum

Състезание:

„DURA LEX SED LEX“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на състезание.

Дата:  02 юни 2022 г.
Ще се проведе: в аудитория 272, Юридическия факултет на Софийския университет.

На 02.06.2022 г. от 17.30 ч. за седма поредна година по вече утвърдена традиция в 272 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Състезанието за решаване на казуси по Римско частно право, което се организира ежегодно от Кръжока по римско право към Юридическия факултет на Софийския университет. Инициативата беше посрещната с невиждан досега интерес от студентите от целия първи курс. В състезанието участваха рекордния брой от около 182 студенти. Те решаваха адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право.

Завидните за I курс правни знания и цялостна подготовка правна подготовка на участниците стана ясна още в първите кръгове, където студентите при голяма концентрация и особено внимателно решаваха дадените казуси. Оформи се сериозно противоборство и конкуренция, като всеки от първокурсниците се опитваше да даде най-доброто от себе си и съответно да премине нагоре в следващите етапи от надпреварата. Общо пет казуса бяха решени в първия етап от състезанието. В последния кръг останаха общо 7 студенти, постигнали най-добри резултати във фазата на директните елиминации. Чрез жребий участниците бяха разделени на два отбора. В последния кръг от състезанието отборите екипно решаваха финалния казус, който беше и този с най-голяма правна трудност. Именно чрез него се определи и победителят в събитието. От разговорите и обсъжданията на решението по казуса по отбори, станаха ясни високата правна култура, доброто познаване на латинската правна терминология и умело боравене с римскоправната казуистика на студентите, достигнали в този етап на състезанието. Те направиха много добро впечатление, демонстрирайки своята възможност за бързо адаптиране в ситуацията и най-вече за съвместна работа в екип при трудни и стресови условия, както и във време, което е ограничено. Показаните умения и знания на младите колеги със сигурност заслужават приветствия и поощрение, защото трябва да си дадем сметка, че участниците в това състезание са учащи, които току-що са започнали своето висше образование и тепърва навлизат в академичните и научни дебри. В крайна сметка не остана скрита и ползата от подобен начин на работа, при който знанията и качествата на всеки от участниците, както и личните му умения и коментарите, и дискусиите помежду им, вече като екип-отбор са изключително продуктивни и като резултат водят до формирането на общо решение на поставените в казуса въпроси.

Във финалния кръг участие взеха Отбор 1, съставен от:

  1. Красимир Темелков – 15 гр., капитан на отбора,

  2. Фуат Расим – 11 гр.,

  3. Цветелина Ганчовска – 3 гр.,

както и Отбор 2, съответно състоящ се от:

  1. Нели Димитрова – 8 гр., капитан на отбора,

  2. Йоанна Ковачева – 7 гр.,

  3. Ванеса Иванова – 10 гр.,

  4. Мери-Ан Попова – 13 гр.

След разпалени обсъждания и изключително оспорвано

Отбор 2 спечели състезанието.

Отговорите на всички казуси бяха разяснени с подробна правна аргументация от комисията, която ги проверяваше и оценяваше, a именно преподавателите по Римско право в ЮФ на СУ, като след това проф. д.н. Малина Новкиришка награди участниците с книги и сертификати, и ги поздрави за участието им.

С голямо удоволствие поздравяваме победителите с успеха и им желаем да имат още много такива победи. Кръжокът по римско право приветства и всички останали участници за усилията, ентусиазма и ефективността им, и си пожелаваме Състезанието за решаване на казуси по Римско право в ЮФ на СУ да бъде винаги един истински юнски празник на правото, така както е от 2014 г. насетне.

bg_BGBulgarian