НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“ 1228 1237 admin-iusromanum

НАУЧЕН КОЛОКВИУМ: „Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“

Вид събитие: Научен колоквиум
Тема:
„Актуални аспекти на религиозната толерантност в България“

Дата: 30 май 2014 г.
Място: Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по проект за научни изследвания „Религиозната толерантност от Древността до наши дни“ организира колоквиум на тема : „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ“ Колоквиумът се проведе на 30 май 2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той се явява като продължение на започналия през 2013 г. проект на НПД на Пловдивския университет „Религиозната толерантност от Древността до наши дни“.

В колоквиума участваха председателят на Комисията по вероизповеданията на Народното събрание и експерти към комисията, преподаватели и докторанти от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, представители на всички вероизповедания, включени в Националния съвет на религиозните общности в България, , преподаватели от други факултети на университета.

Основните теми на дискусията бяха:

Българското законодателство за религиозната толерантност.
Актуални проблеми на уредбата на статуса и имуществото на религиозните общности в България.
На колоквиума проф. Малина Новкиришка представи доклад на тема: „Римскоправни аспекти на съвременни проблеми на религиозните общности“, а проф. Ванеса Понте – За имуществото на религиозните общности в Испания и проблема с катедралата на Кордоба.

 

ДНЕВЕН РЕД
НА НАУЧНИЯ КОЛОКВИУМ
„АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА РЕЛИГИОЗНАТА ТОЛЕРАНТНОСТ В БЪЛГАРИЯ“
ПЛОВДИВ, 30 МАЙ 2014 Г.

14:00 – 14:15 ч. – Приветствие от Декана на Юридическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» проф. Дарина Зиновиева и от участниците в колоквиума- представители на религиозни общности
14:15 – 14:25 ч. – д-р Пламен Славов – Законодателни аспекти на актуалните проблеми на религиозните общности в България
14:25 – 14:35 ч. – проф. д-р Емилия Друмева
Конституционноправни аспекти на религиозната свобода
14:35 – 14:45 ч. – гл. ас. д-р Христо Паунов
Великото народно събрание като гарант за неотменимостта на религиозните свободи
14:45 – 14:55 ч. – гл. ас. д-р Радослава Янкулова
Процесуалноправни аспекти на производството по проверка конституционността на политически партии, образувани на верска основа
14:55 – 15:05 ч. – гл. ас. д-р Димитър Ханев
Проблемът за статуса на религиозните общности в практиката на Европейския съд по правата на човека
15:05 – 15:15 ч. – гл. ас. д-р Ангел Шопов (задочно участие)
Религиозната институция като юридическо лице по българското право
15:15 – 15:25 ч. – Ивайло Василев
Придобиването на статут на юридическо лице на религиозните общности в България и в някои други държави- кратък сравнителноправен преглед
15:25 – 15:45 ч.
Дискусия относно статута на религиозните общности

16:00 – 16:10 ч. – проф. д-р Малина Новкиришка
Римскоправни аспекти на съвременни проблеми на религиозните общности
16:10 – 16:20 ч. – проф. д-р Ванеса Понте
За имуществото на религиозните общности в Испания и проблема с катедралата на Кордоба.
16:20 – 16:30 ч. – доц. д-р Петя Неделева
За вярата и имуществото на религиозните общности в българските земи
16:30 – 16:40 ч. – Емануил Димитров
Собствеността на религиозните институции в САЩ и американския Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA)
16:40- 16:50 ч. – Десислава Стоянкова
Имуществото на религиозната общност в Русия
16:50- 17:00 ч. – Костадин Иванов
Имущество и финанси на религиозните институции у нас и Европа.
17. 00- 17.20 ч.
Дискусия по актуални теми за имуществените права на религиозните общности

Всички доклади на конференцията бяха включени в сборник на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

bg_BGBulgarian