ВТОРА СБИРКА: 27 НОЕМВРИ 2014 Г. ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ

ВТОРА СБИРКА: 27 НОЕМВРИ 2014 Г. ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ

ВТОРА СБИРКА: 27 НОЕМВРИ 2014 Г. ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ 360 243 admin-iusromanum

ВТОРА СБИРКА: 27 НОЕМВРИ 2014 Г.

ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ

Вид събитие: Сбирка
Тема:
ВТОРА СБИРКА: 27 НОЕМВРИ 2014 Г. ИМПЕРАТОР ОКТАВИАН АВГУСТ

Дата: 27 ное 2014 г.
Място:

Между първата и втората сбирка ас. Стоян Иванов и хон. ас. Васил Александров създадоха група на кръжока по Римско право във Фейсбук, в която  се включиха повече от 120 члена. Започна много активно обменяне на информация по темата за Октавиан Август- фрагменти от учебници, цели монографии, статии, филми, снимки на статуи и изображения, свързани с Август, предложения за обсъждане на теми. Активно се включиха както студенти от всички курсове на факултета, така и дипломантите Тихомир Рачев и Андрей Георгиев, независимо, че им предстояха държавни изпити.

Така бяха очертани основните теми:

„ИМПЕРАТОР АВГУСТ- ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“

 1. Биография на Октавиан Август.
 2. Издигане до властта- първи и втори триумвират. Войната с Марк Антоний и битката при Акциум. Начало на принципата.
  • Вътрешна политика и провинциално управление
  • Външна политика

„ИМПЕРАТОР АВГУСТ- ПРАВНА ДЕЙНОСТ:

 1. Правни реформи на Август в частното право- причини и последици:
  • в семейното право:
   • Lex Iulia de maritandis ordinibus- засягащ брачното законодателство
   • Lex Iulia de adulteriis coercendis- регламентация на прелюбодеянията и опит за реформа на нравствените ценности
   • Lex Papia Poppaea
  • в личното право:
   • Lex Aelia Sentia – появата на Латини Елиани, статус на либертините
   • Lex Fuffia Caninia- манумисиите на роби
 2. Правни реформи в публичното право:
  • Реформа в римския граждански процес, отмяна на легис акциите и изцяло въвеждане на процеса per formulas – Duae Leges Iuliae iudiciariae
  • Функции и значение на consilium princips-  съвещателен орган, въведен от Август в държавния апарат.

На втората  и същинска сбирка на 27 ноември (четвъртък) от 18.00 в заседателна зала номер 2 на Софийския университет се представиха следните доклади.

 1. Елена Дикова – I курс право
  „Биография и живот на Октавиан Август“
 2. Севдалина Стойкова – II курс право
  „Провинциално управление на Август“
 3. Андрей Георгиев – дипломант на Юф
  „Правен режим на фиска, съпоставка с  aerarium“
 4. Владимир Попов – магистър фармацевт
  „Външна политика на август“

Темите бяха разгледани много обстойно и подробно, някои от тях бяха представени с презентации. По тях започна оживена дискусия, с допълнителни изказвания и уточнения. Очертаха се и доста други, свързани с темите въпроси, които всеки от кръжочниците би могъл да изследва сам и при желание да представи в кръжока или във форума  Фейсбук.  Обсъжданията продължиха и извън залата, а някои от тях продължават и в момента, по време на последвалите семинарни занятия, тъй като част от темите се отнасят до преподаваната материя през ІІ семестър по Римско частно право.

bg_BGBulgarian