ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „1700 години от издаването на едикта на толерантността – Сердика, 311 г. „

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ – „1700 години от издаването на едикта на толерантността – Сердика, 311 г. „ 317 448 admin-iusromanum

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: „1700 години от издаването на едикта на толерантността – Сердика, 311 г. „

дата: 16.05.2011 г.
място: Юридическия факултет на СУ „Св. Кимент Охридски“

проф. Джорджо Бароне Адези,

проф. Малина Новкиришка,

гл. ас. Теодор Пиперков,

Юридическия факултет на СУ „Св. Кимент Охридски“

На 16 май 2011 г. по покана на Юридическия факултет на СУ „Св. Кимент Охридски“ гостува един от най- видните романисти на нашето време- проф. Джорджо Бароне Адези. Той е в София във връзка с голямата научна конференция, организирана в Националния дворец на културата на 20 май 2011 г. и посветена на един малко познат акт на римския император Галерий, наричан Едикт на толерантността. С него за първи път и 2 години преди Миланския едикт , в Сердика, една от временните столици на Източната Римска империя, се прогласява христианството за вероизповедание, равноправно на другите религии в държавата. Поставя се край на гонеинята на християните и се постановява възстановяване ан собствеността на всички конфискувани имоти на християнските общини, както и амнистия за всички осъдени християни.

Проф. Адези е учен, посветил се на изследването на правните аспекти на взаимоотношенията между Църквата и императора от началото на ІV в. насетне. Той представи основните теории за същността и значението на Сердикийския едикт. Лекцията му беше последвана от интересна дискусия, в която се включиха проф. Малина Новкиришка и гл. ас. Теодор Пиперков, представяйки своите изследвания по темата, а също и много студенти, за които тематиката беше наистина непозната и особено вълнуваща. Интересен факт, който привлече вниманието на всички, е предположеинето, че император Галерий не само е прекарал последните месеци от живота си в Древна Сердика, където дни преди смъртта си подписва Едикта на толерантността, но и че е родом от града, тук е преминало детството му и от тук като обикновен войник той е поел пътя на дълга към държавата, отвел го до императорския престол.

Повече подробности за публичната лекция и шекста на Едикта на толерантността (интерпретация от проф. Мария Костова) вж. на http://www.law.uni-sofia.bg/

bg_BGBulgarian