Публична лекция – „Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“

Публична лекция – „Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“

Публична лекция – „Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“ 1687 2386 admin-iusromanum

Публична лекция:

„Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“

Публична лекция: „Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“

Дата: 09 април 2022 г. от 18.00 ч.
На: проф. д-р Емилия Станкович от Университета в Крагуевац, Република Сърбия

Къде:

На 9 април 2022 г. проф. д-р Емилия Станкович от Университета в Крагуевац, Сърбия представи на ежегодно организираната от Клуба на юриста „Теодор Пиперков“ Научна конференция „Теодор Пиперков и Кристиан Таков“ публична лекция на тема „Римското право и кодификацията на гражданското право в Сърбия“. Тя направи анализ на процеса на създаване на Сръбския граждански кодекс с оригиналното название „Граждански кодекс на Кралство Сърбия“. Този кодекс се явява четвъртата гражданска кодификация в Европа, дело на видния сръбски юрист Йован Хаджич по заповед на княз Милош Обренович и се основава на модела на австрийската и френската кодификация на гражданското право, както и на най-ранните съдебни реформи на император Юстиниан. Чрез този кодекс е уредено правото на частна собственост като абсолютно и ненакърнимо право, облигационните отношения, статуса на лицата и пр., съответно и гражданското процесуално право. Бяха зададени въпроси за връзката между този кодекс и съвременното гражданско право в Сърбия, което към момента не е кодифицирано, както и за хода на евентуална кодификация в Сърбия в наши дни.

bg_BGBulgarian