ПОКАНА на сбирка – Правораздаването в Древния Рим

ПОКАНА на сбирка – Правораздаването в Древния Рим

ПОКАНА на сбирка – Правораздаването в Древния Рим 213 300 admin-iusromanum

ПОКАНА на сбирка:

„Правораздаването в Древния Рим“

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
ви кани на сбирка.

Дата: на 22 ноември 2021 г. (понеделник) от 18.00 ч.
Тема: ,,Правораздаването в Древния Рим“

Ще се проведе: дистанционно чрез платформата ZOOM
https://us02web.zoom.us/i/85972215845

На сбирката ще поговорим за някои римскоправни аспекти на защитата на правата на гражданите, както и за наказателното правораздаване и за техните съвременни проекции и приемственост в гражданския и наказателния процес. Ако желаете да подготвите доклад или презентация по темата на сбирката. можете да заявите това на lus.romanum@abv.bg най-късно до 18 ноември 2021 г., за да ви насочим и помогнем при подготовката ви.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

bg_BGBulgarian