СЪСТЕЗАНИЕ: За решаване на казуси по римско частно право 03.06.2021

СЪСТЕЗАНИЕ: За решаване на казуси по римско частно право 03.06.2021

СЪСТЕЗАНИЕ: За решаване на казуси по римско частно право 03.06.2021 2479 3508 admin-iusromanum

СЪСТЕЗАНИЕ:

IUS ROMANUM Кръжокът по Римско право при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
организира:

Дата: на 3 юни 2021 г. от 17.30
Състезание: ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

Решаваха адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право

Ще се проведе в:

На 03.06.2021 г. от 17.30 ч. за шести пореден път по дългогодишна вече традиция в 272 аудитория на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Състезанието за решаване на казуси по Римско частно право, което се организира всяка година от Кръжока по римско право към Юридическия факултет на Софийския университет. Инициативата запали ентусиазма и интереса на младите колеги от целия първи курс. В оспорваната надпревара взеха участие около 90 студенти. Те решаваха адаптирани казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и гражданскопроцесуалното римско право.

Комплексната и цялостна подготовка на участващите студенти пролича още в началните кръгове, където младите състезатели особено концентрирано, с голям интерес и внимание решаваха дадените казуси. Оформи се сериозно противоборство и дори конкуренция, като всеки от първокурсниците се опитваше да даде най-доброто от себе си и съответно да премине нагоре в следващите етапи от надпреварата. Общо четири казуса бяха решени в първата фаза на състезанието. В последния кръг останаха общо 8 участници, постигнали най-добри резултати във фазата на директните елиминации. Чрез жребий, изтеглен от Веселин Новков от 8 група, решил четвъртия казус без нито една грешка, участниците бяха разделени на два отбора. В последния етап от състезанието отборите екипно решаваха финалния казус, който всъщност беше и този с най-голяма правна трудност. Именно чрез него се определи и победителят в двубоя. От задълбочените разговори и интензивните обсъждания между финалистите по отбори, стана безспорно ясна високата ерудиция, интелигентност и добра правна култура на студентите, достигнали в този етап на състезанието. Проличаха техните сериозни правни познания, доброто владеене и правилно използване на римската юридическа терминология и възможността им за бързо адаптиране в ситуацията и най-вече за съвместна работа в екип при нелеки стресови условия и ограничено време. Всички тези умения и знания на младите колеги определено заслужават нашите адмирации, защото трябва да имаме предвид, че участниците в това събитие са хора едва прохождащи в своето висше образование, които тепърва навлизат в академичното поприще. Разбира се не остана скрита и полезността на този начин на работа, при който знанията и способностите на всеки от участниците и коментарите и дискусиите помежду им вече като отбор са изключително ефективни и в крайна сметка водят до формирането на общо решение на поставените в казуса въпроси.

Във финалния кръг участие взеха Отбор 1, съставен от:

1. Веселин Новков – 8 гр., капитан на отбора,
2. Велина Стоянова -8 гр.,
3. Николай Алексиев – 7 гр.,
4. Давид Варданян – 8 гр.,

както и Отбор 2, съответно съставен от:

1. Калоян Първанов – 1 гр., капитан на отбора,
2. Радина Добрева – 9 гр.,
3. Божана Димитрова – 4 гр.,
4. Ваяна Петкова – 12 гр.

След разпалени обсъждания и изключително оспорвано, Отбор 1 спечели състезанието.

Отговорите на всички казуси бяха разяснени с подробна правна аргументация от комисията, която ги проверяваше и оценяваше, a именно преподавателите по Римско право в ЮФ на СУ, като след това бяха раздадени книги и сертификати за награди на победителите.

След финалния кръг всички гости и участници се събраха за отпразнуване на събитието в неформална обстановка.

С голямо удоволствие поздравяваме победителите с успеха и им желаем да имат още много такива победи. Кръжокът по римско право приветства и всички останали участници за усилията, ентусиазма и ефективността им, и си пожелаваме Състезанието по решаване на казуси по Римско право в ЮФ на СУ да става все по-интересно и оспорвано всяка година.

bg_BGBulgarian