МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Римско и съвременно публично право“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Римско и съвременно публично право“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Римско и съвременно публично право“ 271 232 admin-iusromanum

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „Римско и съвременно публично право“

Вид събитие: Международна научна конференция
Тема:
„Римско и съвременно публично право“

Дата: 21 май 2012 г.
Място: София, Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Програма: ТУК

На 21 май 2012 г. Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше домакин на голяма международна научна конференция, посветена на една нова тематика- връзката на римското и съвременното публично право.

За римското публично право се знае малко, а няма и публикации на български език по въпроса, като се изключат общоисторическите съчинения и учебници, които дават основна представа за развитието на държавата и нейните институции в периода от VІІІ в. пр. Хр. до средата на VІ в. сл. Хр.- времето на съществуването на римската държава. В тази връзка бяха поканени проф. Антонио Фернандес де Бухан и още 8 професори по римско право, които формират една от водещите романистични школи в Европа, посветили се на изследването на отделни аспекти на римското административно, финансово и екологично право. Техните доклади бяха приети с особен интерес от участниците в конференцията.

Втората част на конференцията беше посветена на проблеми на съвременното публично право, някои от които имаха пряка връзка с представената римскоправна проблематика. В конференцията участваха голяма част от преподавателите по публичноправни ануки на Юридическия факултет на СУ „Св. Клиемнт Охридски“ . С нея се постави едно ново начало за историкоправни и сравнителноправни изследвания, което да бъде в основата и на международно сътрудничество между българските и испанските университети и техните правни факултети.

Докладите на конференцията бяха обединени в сборник, издаден по проект за научни изследвания на ЮФ на СУ, ръководен от проф. Малина Новкиришка- Стоянова, преподавател по Римско право във факултета.

bg_BGBulgarian