СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 02.06.2016

СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО 02.06.2016 2048 1152 admin-iusromanum

Състезание

ТЕМА: РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ПО РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

Дата: 02.06.2016 г.

На 02.06.2016г. за втора поредна година в аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Състезанието за решаване на казуси по Римско частно право. Над шестдесет първокурсници взеха участие в надпреварата и решаваха казуси от областта на вещното, облигационното, семейното, наследственото и процесуалното римско право.

Задълбочената подготовка на студентите пролича още в първите няколко кръга, в които участниците решиха отлично предложените казуси. До финалния кръг достигнаха дванадесет участници, постигнали най-добри резултати във фазата на директните елиминации. Те бяха разделени на два отбора, в които екипно решаваха казусите с по- голяма трудност. В разискванията пролича не само тяхната бърза адаптация за съвместна работа, но и особената полезност на този начин на работа, при който знанията на всеки от участниците  и диалога с другите водят до формирането на общо решение по казуса.

Състезателите решаваха казуси, чиято трудност нарастваше с всеки пореден кръг, като финалните казуси бяха особено трудни. Двата отбора премериха сили върху казус, изискващ задълбочени познания по римско вещно и облигационно право.

В първият кръг на състезанието, участниците бяха изправени пред вещен казус, при който правният спор се беше концентрирал върху правото на собственост на движима вещ, за която едната страна – римски гражданин твърди, че му била открадната, а ответникът – перегрин поддържа, че правомерно е придобил правото на собственост на деривативно основание. Като участниците трябваше да съобразят не само материалноправните елементи на спора, но да преценят пред кой орган трябва да се обърнат страните.

Вторият казус се концентрираше върху облигационно-вещен спор, в който състезателите трябваше да преценят как и кога се прехвърля правото на собственост, съответно кога купувачът на една вещ дължи да заплати цената по договора за покупко-продажба. Съответно какви са правните възможности на продавача при неизпълнение на задълженията на купувача и дали е допустима и възможна владелческата защита.

Третия кръг постави за разглеждане пред участниците казус с вещни и облигационни проблеми, в който обаче те трябваше да преценят и някои семейно и наследственоправни въпроси. Правният проблем, който беше поставен за разглеждане беше свързан с неизпълнение на суперфициар, като казусът беше допълнително усложнен във връзка с претенции за съсобственост върху имота.

В четвъртия кръг участниците се изправиха пред облигационен казус свързан с отношения по договор за влог и договор за заем между римски гражданин и банкер. Състезателите трябваше да съобразят не само правната характеристика на сключените договори, като разграничат правата и задълженията по отделните правоотношения, но и да преценят дължимостта на акцесорни вземания за лихви, както и да съобразят особеностите на прихващането в римското право.

На финала участниците трябваше да разгледат вещен спор, във връзка с отвелчена и продадена робиня. Състезателите дадоха отговори на въпроси свързани с владение и владелческата защита, прехвърлянето и защита на правото на собственост и бонитарната собственост, като трябваше да съобразят някои облигационни елементи свързани с кражбата, както и особеностите на класическия римски граждански процес – с оглед погиването на предмета на спора в хода на процеса.

Във финалния кръг участие взеха Отбор „Т“, съставен от:

1. Тихомир Рачев

2. Мария-Магдалена Маркова

3. Андрей Георгиев

4. Максимилиян Радев

5. Димитър Стефанов

6. Деян Пиралков

 

както и Отбор „Б“, съответно съставен от:

1. Биляна Зеленкова

2. Даниела Чавдарова

3. Павла Цветкова

4. Маргарита Михова

5. Ерай Ахмедов

6. Ивайло Перепечаев

 

След разпалени обсъждания и само с една точка аванс, Отбор „Б“ спечели състезанието.

В края на състезанието, отговорите на казусите бяха разяснени с подробна аргументация от комисията, която ги проверяваше и оценяваше, като след това бяха раздадени наградите на победителите, осигурени с любезното съдействие на спонсора на събитието – издателство Ciela.

След финалния кръг всички гости и участници се събраха за отпразнуване на събитието в неформална обстановка.

С голямо удоволствие поздравяваме победителите с успеха и им желаем да имат още много такива победи. Кръжокът по римско право поздравява и всички останали участници за усилията, ентусиазма и ефективността им, и си пожелаваме Състезанието по решаване на казуси по Римско право да става все по-интересно и оспорвано всяка година.

bg_BGBulgarian